Object

Planned object

Title: Zagadnienia morfogenetyczne wybranych osad olęderskich w obecnych granicach Łodzi

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki badań geograficzno-historycznych dotyczących wybranych osad olęderskich, które powstały na obecnym obszarze administracyjnym Łodzi. Opierając się na materiałach archiwalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów osadniczych lub ich odpisów, usystematyzowano i uzupełniono dotychczasową wiedzę na temat procesu rozwoju osadnictwa olęderskiego na badanym obszarze. Pozwoliło to wychwycić nowe fakty i prawidłowości dotyczące genezy i podstaw prawno-organizacyjnych badanej formy osadnictwa wiejskiego. Na podstawie zachowanych źródeł kartograficznych w postaci historycznych map topograficznych oraz rękopiśmiennych planów poszczególnych miejscowości dokonano analizy, której celem była rekonstrukcja morfogenetyczna wybranych osad w fazie inicjalnej ich rozwoju przestrzennego. Dzięki temu możliwe było dokładne wskazanie pierwotnej lokalizacji, omówienie układu zabudowy i rozłogów oraz identyfikacja ich cech morfometrycznych.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 77-100

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4657

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 22, z. 3

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information