Object

Planned object

Title: Planowane podziały państwa Romejów w X wieku. Perspektywa wydarzeń

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Abstract:

Pomysły podziału Bizancjum można zauważyć w źródłach epoki (np. podział Bizancjum na część wschodnią i zachodnią za panowania cesarza Maurycjusza, pomysł Jana II Komnena dotyczący wydzielenia wschodnich części państwa dla swego syna Manuela). Najbardziej znanym rozbiorem Bizancjum jest jego rozczłonkowanie w wyniku IV krucjaty. W X wieku można zaobserwować trzy takie incydenty. Pierwszy – wspomniany przez Jana Skylitzesa – dotyczy aliansu cara Symeona z kalifem Al-Mahdim i byłby układem regulującym strefy wpływów dwóch zwycięskich mocarstw. Drugi – przytoczony przez Leona Diakona – to wezwanie Świętosława, by Romejowie opuścili ziemie Europy. Może on odzwierciedlać istniejącą nadal wśród elit bułgarskich tradycję związaną z dominacją na bałkańskich ziemiach bądź ewentualnie nawiązywać do hipotetycznej ugody ruskiego władcy z Nikeforem Fokasem dotyczącej podziału ziem bułgarskich. Trzeci – mowa o nim jest w dziele Jana Skylitzesa oraz w źródłach proweniencji wschodniej – dotyczy umowy dzielącej Bizancjum pomiędzy Bardasa Fokasa i Bardasa Sklerosa. Ta idea miałaby związek z poparciem, jakie Bardas Skleros zdołał zyskać wśród państw oraz plemion wschodniego pogranicza Bizancjum. Warto zauważyć też, że plany podziału państwa Romejów pojawiały się w jego dziejach, sugerując istnienie sił odśrodkowych oraz akcentując podział na część bałkańską i małoazjatycką.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

S. 25-41

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4654

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 22, z. 3

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information