Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Rola Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) w realizowaniu polityki turystycznej w dobie globalizacji

Tytuł publikacji grupowej:

Rocznik Politologiczny

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest poświęcony jednej z najważniejszych organizacji, odgrywających istotną rolę w realizacji polityki turystycznej na świecie, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza istoty, zadań oraz statusu organizacyjno-prawnego tej organizacji. Jest nim również przedstawienie i przybliżenie najważniejszych jej działań. Podstawową metodą zastosowaną dla realizacji celów publikacji jest analiza literatury tematycznej, dokumentów wewnętrznych przedmiotowej instytucji oraz aktów prawnych. Treść zasadniczą artykułu rozpoczyna wstęp, w którym został przedstawiony cel publikacji. Część druga przybliża najważniejsze zagadnienia związane z polityką turystyczną i jej realizacją na szczeblu międzynarodowym. Kolejna część przedstawia cele i zadania UNWTO. W części czwartej dokonano analizy struktury organizacyjnej UNWTO i przybliżono jej status prawny. Z kolei część piąta zawiera rozważania dotyczące najważniejszych działań i oceny działalności analizowanego w artykule podmiotu. Część ostatnią stanowi podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu. Aby zrealizować określony cel publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, do których należą dokumenty wewnętrzne UNWTO i akty prawne. Pomocna była również literatura tematyczna. W podsumowaniu stwierdzono, że UNWTO jest bardzo ważną instytucją dla turystyki, działającą w skali globalnej, jednak ze względu na charakter jej działalności nie można jednoznacznie stwierdzić na ile skuteczne są jej działania.

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

S. 49-61

ISSN:

1731-4526

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Identyfikator:

doi:10.25951/4644

Język:

polski

Jest częścią:

Rocznik Politologiczny

Ma część:

Rok 17 (2021)

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji