Object

Planned object

Title: Kazimierz Gitner, Wizerunek władców bizantyńskich w „Historii kościelnej” Ewagriusza Scholastyka [The Image of Byzantine Emperors in Evagrius Scholasticus’s Ecclesiastical History], Byzantina Lodziensia XXXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 337

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information