Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Bezpieczeństwo pacjenta w procesie leczenia chirurgicznego

Tytuł odmienny:

Patient safety in the process of surgical treatment

Abstrakt:

1. Nieliczna grupa chorych posiada wiedzę na temat możliwości wyboru sposobu leczenia. Podstawowym źródłem wiedzy na ten temat jest dla chorych lekarz okulista, w mniejszym stopniu rodzina oraz Internet. Jedynie co trzeci badany brał udział w wyborze sposobu leczenia. Zasadnym byłoby włączanie chorych w proces wyboru sposobu leczenia, ponieważ jest to dla nich istotnym elementem terapii. 2. Poziom bezpieczeństwa chorego leczonego operacyjnie na przykładzie leczenia zaćmy jest dobrze oceniany przez personel medyczny. Zgłaszalność zdarzeń niepożądanych jest niska, co może być skutkiem strachu przed negatywnymi skutkami zgłoszenia dla pracownika. Zdarzenia, które nie wywołały negatywnych skutków dla chorego, w praktyce nie są zgłaszane, co oznacza brak możliwości uczenia się na błędach. Wskazane jest wprowadzenie uregulowań prawnych, których celem będzie z jednej strony ujednolicenie systemu zgłaszania zdarzeń, z drugiej zaś doskonalenie na ich podstawie systemów bezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia. 3. Dla chorych najważniejsze jest udzielenie wyczerpujących informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Należałoby opracować standardy dotyczące informowania chorych o ich stanie zdrowia i zastosowanym leczeniu, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa chorego podczas pobytu w szpitalu. 4. Współpraca członków interdyscyplinarnego zespołu medycznego ma zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo chorych. Błędy w komunikacji są wykazywane jako jeden z najczęstszych powodów powstawania zdarzeń niepożądanych. 5. OKK jest doskonałym narzędziem poprawiającym komunikację pomiędzy członkami interdyscyplinarnego zespołu medycznego. Narzędzie to jednakże nie spełni swojego zadania, jeśli personel medyczny nie będzie przestrzegać ustalonych wytycznych, działać rutynowo lub pomijać niektóre czynności. Zasadnym wydaje się prowadzenie szkoleń wśród personelu medycznego, a także studentów kierunków medycznych, dotyczących bezpieczeństwa chorych.1. A small group of patients has knowledge about the choice of treatment method. The basic source of knowledge on this subject for patients is the ophthalmologist, to a lesser extent the family and the Internet. Only every third respondent participated in choosing the treatment method. It would be reasonable to include patients in the process of choosing a treatment method, as it is an important element of therapy for them. 2. The level of safety of the patient treated surgically based on the example of cataracts treatment is well assessed by the medical personnel. Reportability of adverse events is low, which may be the result of fear of negative consequences for the employee. Events that did not cause negative consequences for the patient in practice are not reported, which means that it is not possible to learn from mistakes. It is advisable to introduce legal regulations aimed at, on the one hand, the unification of the system of reporting incidents, and, on the other hand, the improvement of safety systems in health care institutions on their basis. 3. For patients, the most important thing is to provide comprehensive information about their health. Standards should be developed for informing patients about their health condition and treatment, as this has a direct impact on the patient's sense of security during hospital stay. 4. The cooperation of the members of the interdisciplinary medical team has a decisive impact on the patients safety. Communication errors are listed as one of the most common causes of adverse events. 5. Surgical safety checklist is an excellent tool to improve communication between members of an interdisciplinary medical team. However, this tool will not work if healthcare professionals do not follow established guidelines, act routinely, or skip steps. It seems reasonable to conduct training for medical personnel, as well as medical students, on the safety of patients.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8668

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.06.2022

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Głuszek, Stanisław

Recenzent:

Kocańda, Kamila. Promotor pomocniczy

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

13 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9131

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji