Object

Planned object

Title: Wiedza o przeszłości a wczesnosowiecki system oświaty.Zarys problematyki

Group publication title:

Almanach Historyczny

Abstract:

Po 1917 r. w Rosji sowieckiej polityka historyczna stała się niezbędnym narzędziem władzy komunistycznej: bolszewicy dążyli do podporządkowania wszystkich dziedzin życia człowieka celom politycznym. Wiązało się to z reformami i rozmaitymi eksperymentami. Nie powinno to dziwić, gdyż po rewolucji szkoła zrewolucjonizowała się także jak inne instytucje kraju Sowietów. Sytuacja we wszystkich dziedzinach życia społecznego zmieniała się jak w kalejdoskopie. System edukacji podstawowej nie stanowił tu wyjątku. Z perspektywy szkolnej narracji historycznej szczytem przemian stało się przekształcenie historii Rosji w historię partii tudzież rezygnacja z historii jako przedmiotu szkolnego i zastąpienie jej przez wiedzę o społeczeństwie. Jednak dlaczego i jak do tego doszło?

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 237-258

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/8468

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 24

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information