Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Experience – Awakening – Transformation. The Art of (Self-)Improvement of Hermeneutic Competences

Abstrakt:

Two theses laid the grounds for the monograph on the art and capability of (self-)improvement of hermeneutic competences. Firstly, the thesis saying that pedagogy takes its origin “from within culture” and has “its own room” there, thus, one cannot limit pedagogical contents only to occupational ones, but must create their broader socio-cultural background, use tradition and references to various symbols and texts of culture. Secondly, the task of education is to search for possibilities to wake up a human being and revitalise their hidden potentials, not in a narrow sense, but awakening as “discovering the path to oneself”, to one’s destiny and vocation – and experiencing thresholds (and) levels or degrees of maturity. These three existential dynamisms of man, namely experience – awakening – transformation, are the pillars of the publication (which also possesses the advantages of a coursebook, with guidelines, advice and practical part) addressed to people who are preparing for social professions. Therefore, the book is specifically addressed to students of pedagogy and social work, especially foreign ones, its recipients also include university teachers. In the course of studies attention is mainly paid to social competences and these, in our opinion, must be supplemented with hermeneutic competences. Moreover, the catalogue/range of competences of representatives of social professions is so broad and rich that it is really worth familiarising with it to improve one's strengths and overcome weaknesses, and thus acquire appropriate qualifications and professional competences – pedagogical ones or those of a social worker.
U podstaw monografii na temat sztuki i umiejętności (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych legły dwie tezy. Po pierwsze, pedagogika bierze swój początek z „wnętrza kultury” i ma tam „własny pokój”, nie można więc zawężać treści pedagogicznych wyłącznie do zawodowych, a należy tworzyć ich szersze społeczno-kulturowe tło, wykorzystywać tradycję i odwołania do różnych symboli i tekstów kultury. Po drugie zaś, zadaniem edukacji jest poszukiwanie możliwości budzenia człowieka i rewitalizacji jego ukrytych potencjałów – nie w sensie wąskim, ale jako przebudzenie, jako „odkrywanie drogi do siebie”, do swojego przeznaczenia i (po)wołania – i doświadczanie progów (i) poziomów, czy stopni dojrzałości. Owe trzy dynamizmy egzystencjalne człowieka, czyli przeżycie – przebudzenie – przemiana, stały się filarem publikacji (nadto o walorach podręcznika wraz ze wskazówkami, radami i ćwiczeniami) kierowanej do osób sposobiących się do profesji społecznych. Książka zatem szczególnie jest adresowana do studentów pedagogiki i pracy socjalnej, zwłaszcza obcokrajowców, jej odbiorcami są także nauczyciele akademiccy, w toku studiów zwraca się bowiem uwagę głównie na kompetencje społeczne, a te naszym zdaniem wymagają jeszcze uzupełnienia właśnie o kompetencje hermeneutyczne. Ponadto katalog/wachlarz kompetencji pracowników zawodów społecznych jest tak szeroki i bogaty, że warto go poznać, by następnie świadomie doskonalić swoje słabe i mocne strony i w ten sposób zdobyć właściwe kwalifikacje i profesjonalne kompetencje pedagogiczne czy pracownika socjalnego.

Spis treści:

Introduction 7
CHAPTER 1
Hermeneutic Competences as an Ability to Understand, Read and Shape Oneself and the World
1.1. The Essence of Hermeneutic Competences 21
1.2. The Components of Hermeneutic Competences 27 1.2.1. Making Choices in the Face of the Certainty – Uncertainty Duality 27
1.2.2. Oscillating Between Knowledge and Ignorance 28
1.2.3. Between Distance and Closeness. Empathic Understanding of Another Person’s Situation and Needs 29
1.2.4. Focus on a Person and Interactive Proceedings 31
1.2.5. Interpretation Skills 32
1.2.6. Reflection in and on Action 33
CHAPTER 2 Experience – Awakening – Transformation. The Dynamisms of Human Existence in the Process of Developing Hermeneutic Competences
2.1. Existential Dynamisms in the Works of the Nobel Prize Winner Hermann Hesse in Comprehensive Human Development 39
Around the literary inspirations of Hermann Hesse’s prose 39
Awakening for the hunger for knowledge and for inner transformation in light of Helena Radlińska’s works 42
Awakening according to Józef Tischner 43
Awakening to creative activities 44
2.2. Internal Conditions of the Competence of Understanding Oneself, Another Person and the World 46
2.3. External Factors and the Individual’s Own Activity in Acquiring Hermeneutic Competences 49
CHAPTER 3 Inspiration and Motivation of Students for Self-Improvement of Hermeneutic Competences
3.1. Experience. The Search for the Path That Leads to Oneself 53
3.1.1. Coming out of the Cave 53
3.1.2. The Search for the Truth, Good and Beauty 55
3.1.3. Experiencing the Vocation and the Call 56
3.1.4. Conditions for the Development of Hermeneutic Competences 58
3.1.4.1. The Space of Living and the Development of an Individual and His/Her Study Environment 58
3.1.4.2. Edu-Territory. The Skill of the Organisation and Improvement of One’s Own Tools for Work and Study 61
3.1.4.3. The Archive of Studying 74
3.1.5. Reading and the Ability to Read Causing an Experience 75
3.2. The Awakening of Thinking, Perceiving the World and Oneself 79
3.2.1. Designing Your Own Life and Development 79
3.2.2. Self-Education. On Working on Oneself Which Must Be Learned as an Art 82
3.2.3. The Path to Professionalism – “Enlightened” by Hermeneutics 84
3.2.4. Hermeneutic Competences. The Creative Use of Scientific and Literary Texts, Cultural Symbols and Everyday Prose 86
3.2.5. Lifestyle and Quality of Life – the Pursuit of Happiness. The Life-Giving Power of Interests and Passions 104
3.3. Transformation. Existential Leap and Transcendence 108
3.3.1. Mission: Man – Nature – Culture – Education 108
3.3.2. Project: Understanding Yourself – Understanding Another Person 110
3.3.3. From Knowledge to Wisdom 112
Conclusion 119
Appendices. A Selection of Texts for Classes 127
Bibliography 173
List of Tables 187
List of Appendices 187

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

188 s.

ISBN:

978-83-7133-972-1

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2022

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10093 ; doi:10.25951/7450

Język:

angielski

Typ:

tekst

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2023

Data dodania obiektu:

22 lis 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/7450

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji