Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wielka Bogini

Tytuł odmienny:

The Great Goddess

Abstrakt:

Wielka Bogini to tytuł mojej pracy doktorskiej. Składa się na nią 21 płócien - tond o różnej średnicy oraz praca pisemna. Niniejsza praca jest wynikiem moich kilkuletnich badań nad strukturą archetypu Wielkiej Matki oraz jego oddziaływania na jednostki ludzkie współcześnie. Zafascynowana teorią matriarchatu oraz magią archetypu zwróciłam się do własnego wnętrza i wyobraźni i w ten sposób postał cykl prac Wielka Bogini. To co najważniejsze a zarazem najbardziej istotne dla mnie to próba wniknięcia w mechanizm, którym rządzi nie zbadana wciąż nieświadomość zbiorowa. Sam proces tworzenia obrazów oraz poszukiwania w zakresie psychologii głębi czy antropologii kultury, stanowią dla mnie platformę do przejścia na kolejny poziom samoświadomości. Każdy obraz jest wynikiem mojej analizy związanej z różnymi odsłonami archetypu Wielkiej Bogini. Inspiracji szukałam w mitologiach świata, własnych doświadczeniach życiowych, codziennych obserwacjach czy zasłyszanych przypadkowo historiach.Archetyp Wielkiej Bogini to struktura nierozerwalnie związana z kobiecością. Jest to dla mnie temat bardzo istotny i chciałam poruszyć go w ramach mojej pracy doktorskiej. Kobiecość jednak pojawia się w moich pracach nie w postaci dobrze znanych z historii sztuki aktów, ale jako symboliczny zapis różnych jej aspektów. Patrzę na świat przez pryzmat kobiety - artystki, kobiety - matki, kobiety - buntowniczki. Zwracam uwagę w swoich obrazach na stereotypy dotyczące kobiecości ponieważ staram się z nimi walczyć. Seria prac, które powstały to pole gdzie zderzają się: pradawna siła i odwaga bazująca na szacunku do Matki Ziemi z dzisiejszym światem budowanym na konsumpcji i agresji bez poszanowania dla natury. Jeśli chodzi o materię malarską, każdy z dwudziestu jeden obrazów zbudowany jest z dwóch warstw w taki sposób, aby można było go oglądać zarówno w świetle jak i w ciemności. Z tego powodu użyłam farb akrylowych oraz farby luminescencyjnej. Zabieg ten ma spotęgować wrażenie obcowania widza z wyobrażeniami nieświadomości zbiorowej. Obrazy posiadają formę okrągłą, nawiązującą do mandali. Moje obrazy wypełniają duże płaszczyzny koloru, przez które odwołuję się do pop art’ u. Artyści, których dzieła są odniesieniem dla mojej twórczości to m. in. Niki de Saint Phalle, Fernando Botero czy Frida Khalo. Ci, którzy poruszają bliskie mi tematy związane z kobiecością to m. in. Louise Bourgeois, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Guerilla Girls, Teresa Murak, Natalia LL czy Ewa Partum. Mam poczucie, że moja praca doktorska jest głosem w sprawie kobiet. Próbą odsłonięcia tego co pozornie wydaje się zakryte a jednak jest głęboko zakorzenione w każdej istocie żyjącej.
The Great Goddess is the title of my doctoral work. It consists of 21 paintings - tondas of various diameters - and a written dissertation. This work is the result of my few years’ research on the structure of the archetype of the Great Mother and its impact on human beings today. Fascinated by the theory of matriarchy and the magic of the archetype, I turned to my own inner self and imagination to create a series of works titled The Great Goddess. What is most significant for me here is the attempt to penetrate the mechanism governed by the still unexplored collective unconscious. The very process of painting and research in the field of the depth psychology or anthropology of culture is for me a platform to move to the next level of self-awareness. Each painting is the result of my analysis of the various archetypes of the Great Goddess. I looked for inspiration in mythologies of the world, my own life experience, everyday observations or some random stories I heard.The archetype of the Great Goddess is a structure that is inseparably connected with femininity. This is a very important topic for me and I wanted to address it as part of my doctoral dissertation. However, femininity appears in my works not in the form of nudes that are well known from the history of art, but as a symbolic representation of its various aspects. I look at the world as a woman-artist, a woman-mother, a woman-rebel. In my paintings, I draw attention to stereotypes about femininity, because I want to fight them. The series of works that have been created is a field where the ancient power and courage rooted in reverence to Mother Earth are confronted with the world of today, fed by consumption and aggression, but without respect for nature.As far as the technical aspect of my works is concerned, each of the twenty-one paintings is made up of two layers in such a way that they can be seen both in light and in darkness. For that purpose, I used acrylic paints and luminescent paint, with the intention to intensify viewer’s sense of watching the images of the collective unconscious. The paintings are round, their form being reminiscent of the mandala. They are filled with large surfaces of colours, through which I make an allusion to pop art. Some artists whose works serve as a point of for my work include Niki de Saint Phalle, Fernando Botero and Frida Khalo. Those who touch on femininity-related topics, which I personally find very significant, include Louise Bourgeois, Carolee Schneemann, Cindy Sherman, Guerilla Girls, Teresa Murak, Natalia LL and Ewa Partum. I believe that my doctoral thesis is a voice on women, an attempt to reveal what seems to be hidden, but in fact is deeply rooted in every living being.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4618

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; angielski

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

14.01.2021

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Sikorski, Tomasz

Recenzent:

Mandziuk-Zajączkowska, Aurelia Jadwiga ; Nowicki, Zbigniew Stanisław

Dziedzina nauki:

Dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa:

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wydział:

Wydział Sztuki

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2022

Data dodania obiektu:

8 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4953

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Kularska-Król, Roksana Patrycja, Wielka Bogini 22 lis 2022
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji