Obiekt

Tytuł: Nauczyciel w lustrze refleksji.Rola twórczości pedagogicznej w kształceniu i praktyce zawodowej

Uwagi o publikacji:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstrakt:

Inspiracją do badań nad tożsamością twórczo-pedagogiczną nauczyciela przedszkola w oparciu o teorię refleksyjno-transformacyjnego kształcenia było portfolio. Podjęty temat jest wsparciem dla badań nad jego rolą w kształceniu nauczycieli w kierunku refleksyjności. Przedmiotem badań była twórczość pedagogiczna nauczyciela przedszkola zawarta w portfolio, która jest interpretacją zdobytych przez niego doświadczeń pedagogicznych, podkreśla jego szczególną rolę, konieczność posiadania umiejętności refleksyjnego myślenia, działania w procesie edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Celem badań było wykazanie znaczenia komponentów portfolio, jakimi są dziennik refleksji oraz wywiady jakościowe, ukazanie roli, jaką odgrywa twórczość pedagogiczna w budowaniu tożsamości twórczo-pedagogicznej nauczyciela, Badania wykazały, iż twórczość refleksyjno-pedagogiczna posiada szereg atutów, jest wsparciem w działaniach pedagogicznych nauczyciela, w konsekwencji przyczynia się do budowania twórczej tożsamości. Analiza twórczości pedagogicznej potwierdziła, że zbieranie prac i dokumentacja doświadczeń w portfolio ułatwia studentowi, w przyszłości nauczycielowi funkcjonowanie w pedagogicznej rzeczywistości. Badania autorek dowodzą, iż tworzenie portfolio, nauka pisania refleksji jest narzędziem usprawniającym działania pedagogiczne. Metoda portfolio wspomaga proces uczenia się a towarzysząc nauczycielowi w pracy zawodowej staje się komentarzem dla praktyki własnej, aktem autointerpretacji, kreowaniem siebie. Dzięki twórczości pedagogicznej nauczyciel dokonuje ewaluacji swej pracy, doskonaląc umiejętność samooceny. Buduje wewnętrzną motywację, rozwija umiejętności twórcze. Doskonali się pod względem organizacyjnym. Uczy się podejmować odpowiednie decyzje, rozwiązywać problemy, interpretować sytuacje pedagogiczne. Wszystko to wpływa na doskonalenie się nauczycielskiego warsztatu pracy, podążanie w kierunku profesjonalizmu. Z obserwacji wynika, iż nauka pisania refleksji w znacznej mierze wzbogaca warsztat nauczycielski. Portfolio wraz z jego komponentami umożliwia nauczycielowi uzupełnić brakujące ogniwo - połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Ułatwia mu wejście do zawodu i późniejsze funkcjonowanie w obszarze pedagogicznym.

Spis treści:

Wstęp 11
R O Z D Z I A Ł I . Refleksyjno-transformacyjne uczenie się 15
Refleksja i refleksyjność 16
Ujęcie definicyjne 16
Myślenie refleksyjne 17
Istota, właściwości, funkcje i znaczenie refleksji i myślenia refleksyjnego 19
Refleksyjność – wybrane koncepcje teoretyczne 21
Koncepcja refleksyjnej praktyki 24
Refleksyjna praktyka Donalda Schöna i jej założenia 24
Refleksja w działaniu, refleksja nad działaniem 26
Refleksyjna praktyka w zawodzie nauczyciela przedszkola 28
Refleksyjność wśród cech i kompetencji nauczyciela przedszkola 28
Rola refleksji w życiu i pracy zawodowej nauczyciela 31
Koncepcja transformacyjnego uczenia się 33
Filozoficzne podstawy teorii 33
Istota i proces uczenia się transformacyjnego 34
Refleksja krytyczna w transformacyjnej teorii uczenia się 36
Refleksyjno-transformacyjne kształcenie 38
Budowanie postawy refleksyjności kandydata do zawodu nauczyciela 38
Portfolio jako metoda refleksyjno-transformacyjnego kształcenia 41
R O Z D Z I A Ł I I . Tożsamość twórczo-pedagogiczna nauczyciela 45
Twórczość 46 Twórczość w literaturze przedmiotu 46
Koncepcje twórczości codziennej, twórczość przez małe „t” 48
Twórczość w przestrzeni pedagogicznej 50
Twórczość w zawodzie nauczyciela 50
Kompetencje twórcze nauczyciela przedszkola 53
Twórczość jako styl życia 55
Refleksyjna twórczość w przestrzeni pedagogicznej 57
Tożsamość twórcza nauczyciela 60
Tożsamość, tożsamość zawodowa 60
Tożsamość a aktywność twórczo-pedagogiczna 64
Refleksyjne techniki twórcze wspierające proces budowania tożsamości pedagogicznej 67
Rola dziennika refleksji w konstruowaniu tożsamości pedagogicznej 67
Wywiad jakościowy z refleksją źródłem interpretacji pedagogicznej 68
R O Z D Z I A Ł I I I . Budowanie – kreowanie tożsamości twórczo-pedagogicznej nauczyciela w oparciu o teorię refleksyjno-transformacyjnego kształcenia. Rola portfolio w pracy zawodowej nauczyciela przedszkola – w ujęciu empirycznym 71
Analiza zgromadzonego materiału 74
Przestrzeń pedagogiczna nauczyciela przedszkola 74
Refleksyjność nauczyciela 110
Godność dziecka 121
Tożsamość twórczo-pedagogiczna 126
R O Z D Z I A Ł I V. Implikacje pedagogiczne 135
Rola twórczości zawartej w Dzienniku Refleksji i Wywiadach w rozumieniu przestrzeni pedagogicznej nauczyciela przedszkola 135
Rola twórczości pedagogicznej w budowaniu postawy nauczyciela jako refleksyjnego praktyka i jego transformacji 142
Twórczość refleksyjno-pedagogiczna narzędziem uznania godności dziecka 146
Tożsamość twórczo-pedagogiczna nauczyciela przedszkola budowana poprzez prowadzenie Dziennika Refleksji 148
W kierunku transformacyjno-refleksyjnego kształcenia 151
R O Z D Z I A Ł V. Dyskusja wyników na podstawie własnych i w kontekście badań innych autorów 155
Waga godności dziecka 155
Postawa nauczyciela przedszkola 157
Znaczenie refleksyjności 161
Przydatność metody portfolio 169
Tożsamość nauczyciela 174
Zakończenie 179
Bibliografia 183
Pozycje zwarte 183
Czasopisma naukowe 190
Netografia 193
Aneks 195
Dziennik refleksji 195
Wstęp 195
Refleksja 1 198
Refleksja 2 199
Refleksja 3 201
Refleksja 4 203
Refleksja 5 206
Refleksja 6 210
Refleksja 7 213
Refleksja 8 214
Refleksja 9 216
Refleksja 10 218
Refleksja 11 220
Refleksja 12 221
Refleksja 13 222
Wywiady 224
Wywiad 1 224
Wywiad 2 233

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

242 s.

ISBN:

978-83-7133-929-5

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4527 ; doi:10.25951/4490

Język:

polski

Format:

text/xml

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 paź 2022

Data dodania obiektu:

10 mar 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4490

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji