Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i w Czechach

Współtwórca:

Mucha, Danuta (red.)

Abstrakt:

Zbiór rozpraw naukowych pt. Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i Czechach, stanowi prezentację najnowszych tendencji w badaniach nad literaturą latynoamerykańską w Polsce i w Czechach. Badania takie, rozwinięte szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach, legitymują się po stronie polskiej szeregiem cennych monografii i syntez. Jednakże od ich wydania minęło już kilkanaście lat. W tym okresie ukazały się nowe publikacje. Praca zbiorowa pt. Literatura latynoamerykańska na warsztacie współczesnych badaczy w Polsce i Czechach w ostatecznym kształcie stanowi aktualny przegląd prac badaczy z ośrodków naukowych w Polsce i w Czechach. Tematyka monografii pod redakcją Danuty Muchy oparta jest na aktualnych zagadnieniach literatury Ameryki Łacińskiej, nad którymi pochylają się uczeni dwóch sąsiadujących państw: Polski i Czech. Wybór Czech nie jest przypadkowy, albowiem w kraju tym istnieją przekłady dzieł pisarzy Ameryki Łacińskiej, których nie posiadamy w Polsce (m.in.: powieść „El señor Presidente” Miguela Ángela Asturiasa, napisana frazeologizmami gwatemalskimi), co świadczy o żywych zainteresowaniach Czechów literaturą latynoamerykańską. Prezentacja w wyżej wymienionym zbiorze aktualnych przedsięwzięć badawczych posłużyć może jako źródło cytowań i inspiracji badawczych oraz translatorskich. Odbiorcą mogą być zarówno naukowcy, jak i studenci, a także inni pasjonaci Ameryki Łacińskiej, w tym przede wszystkim przyszli tłumacze, mający wiele do zrobienia na tym gruncie.

Opis fizyczny:

288 s.

ISBN:

978-83-7133-985-1

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Format:

application/pdf

Identyfikator:

doi:10.25951/4340

Język:

polski ; czeski ; hiszpański

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji