Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: „Towarzysząc klasie robotniczej w marszu do sacjalizmu" : Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim w latach 1945-1975

Tytuł odmienny:

"Accompanying the working class on its march to socialism!" : Alliance of Democrats in Kielce Voivodship between 1945-1975

Abstrakt:

This paper entitled "»Accompanying the Working Class on the March to Socialism!« Alliance of Democrats in Kielce Voivodship between 1945-1975'' belongs to the strand of regional research devoted to post-war political history. On the example of the local structures of the Alliance [henceforth referred to as SD, Polish: Stronnictwo Demokratyczne], it discusses questions concerning the establishment, organisation and functioning of the satellite party in the first thirty years of the People's Republic of Poland. The introductory part outlines the origins of the post-war party and political system and delineates the place and role played by SD within it. The most important research questions concern the type of relations developing between the hegemonic party (Polish Workers' Party - Polish United Workers' Party; Polish: Polska Partia Robotnicza [henceforth: PPR] – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [henceforth: PZPR]) and the satellite Alliance under discussion. Consideration is given to the mechanisms of control exercised by the communist party over the Alliance. The causes and development of sentiments of discontent emerging among SD members and undertaken acts of dissent are also discussed. The chronological framework of the work is determined by two dates - the beginning of 1945 and the middle of 1975. Both of them are part of the history of Kielce Voivodship or refer to important events in the Alliance's history. The work consists of an introduction followed by five chapters and a conclusion. It also contains ancillary elements such as a table of contents, a list of abbreviations, a bibliography and lists of tables and charts. The structure is based on a factual and chronological arrangement.
Praca zatytułowana „»Towarzysząc klasie robotniczej w marszu do socjalizmu!«. Stronnictwo Demokratyczne w województwie kieleckim w latach 1945‒1975” wpisuje się w nurt badań regionalnych poświęconych powojennej historii politycznej. Na przykładzie lokalnych struktur Stronnictwa omówiono w niej problematykę dotyczącą powstania, organizacji i funkcjonowania stronnictwa satelickiego w pierwszych trzydziestu latach trwania Polski Ludowej. W części wstępnej nakreślono genezę powojennego systemu partyjnego i politycznego oraz określono miejsce i rolę jaką spełniało w nim SD. Najważniejsze pytania badawcze dotyczyły rodzaju relacji zachodzących pomiędzy partią hegemoniczną (Polska Partia Robotnicza – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) a wybranym stronnictwem satelickim. Podjęto rozważania nad mechanizmami kontroli sprawowanej przez partię komunistyczną nad Stronnictwem. Omówiono także przyczyny i przebieg pojawiających się wśród członków SD nastrojów niezadowolenia i podejmowanych aktów niezgody. Ramy chronologiczne pracy wyznaczają dwie daty ‒ początek 1945 r. i połowa 1975 r. Obie wpisują się w historię województwa kieleckiego lub nawiązują do istotnych wydarzeń z dziejów Stronnictwa. Praca składa się pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Zawiera także elementy pomocnicze takie jak: spis treści, wykaz skrótów, bibliografię oraz wykazy sporządzonych tabel i wykresów. Kompozycja opiera się na układzie rzeczowochronologicznym.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9212

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

22.02.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Miernik, Grzegorz Andrzej (1960- )

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa:

Historia

Wydział:

Wydział Humanistyczny

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 lip 2023

Data dodania obiektu:

20 lip 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9708

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji