Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Abstract:

Faulty posture is one of the most prevalent health problems in adolescents. The body posture plays an essential role in evaluation of general human physical predispositions. It indicates if an organism develops properly or if a range of agility aberrates. It may be distorted as a result of injuries, diseases, bad habits, a lifestyle or external factors. The aim of this dissertation is posture evaluation by means of the DIERS formetric images in boys aged 14 – 16, qualified to play volleyball.
Ninety-four male patients aged 14-16 were examined. They were divided into two groups. The first group consisted of 56 boys qualified to play volleyball while the second control group embraced 38 boys participating solely in physical education lessons. In order to achieve the objectives set in the research, the following research methods were applied: functional testing, posture evaluation by the use of the DIERS formetric 4D scanning, evaluation of feet pressure reaction forces distribution with the DIERS pedoscan device.
The analysis of the research results demonstrated a significant improvement in the functional evaluation parameters in the examined group as well as in some parameters defining the body posture. The feet weight distribution to the left and right enhanced, simultaneously the feet weight distribution to the front and back deteriorated. Faulty posture was also detected in both groups.
1. Body symmetry disorders in the sagittal plane occur in children and adolescents playing volleyball as well as in ones limiting their physical activity to participation in physical education lessons. 2. Physical training influences the posture parameters changes in boys playing volleyball and has a positive impact on examined motor skills values. 3. Body asymmetry results in the body centre of gravity shift and equilibrium reactions disorders. Pelvic obliquity and torsion changes could be observed in the researched groups. 4. Physical training reduces the body centre of gravity tilting and corrects body symmetry. 5. Body symmetry disorders in the sagittal plane is more common in the researched group of volleyball players. 6. Formetric systems facilitate planning and monitoring of therapeutic process effects in children and adolescents with faulty posture.


Wady postawy są jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych wśród młodzieży. Postawa ciała pełni bardzo ważną rolę w ocenie ogólnych predyspozycji fizycznych człowieka. Wskazuje, czy organizm rozwija się prawidłowo, a zakres sprawności nie odbiega od przyjętej normy. Może być zniekształcana w wyniku kontuzji, urazów, chorób, złych nawyków, trybu życia lub czynników zewnętrznych. Celem pracy jest ocena postawy ciała chłopców w wieku 14-16 lat w obrazie systemu Diers, którzy są kwalifikowani do uprawiania piłki siatkowej.
Badaniu poddano 94 pacjentów płci męskiej w wieku 14-16 lat. Podzielono ich na dwie grupy. Pierwszą stanowili chłopcy zaklasyfikowani do trenowania piłki siatkowej - 56 siatkarzy. Druga to chłopcy uczestniczący wyłącznie w zajęciach szkolnych wychowania fizycznego - grupa kontrolna licząca 38 osób. Dla osiągnięcia celów stawianych w badaniach zastosowano określone metody badawcze: testy funkcjonalne, ocenę postawy ciała przy zastosowaniu urządzenia typu DIERS Formetric 4D, ocena dystrybucji sił reakcji nacisku stóp przy zastosowaniu urządzenia typu DIERS pedoscan.
Analiza wyników uzyskanych w trakcie badania ukazała istotną poprawę parametrów oceny funkcjonalnej w grupie badanej i niektórych parametrów określających postawy ciała. Poprawie uległ również rozkład ciężaru stóp w lewo i prawo, jednocześnie pogorszył się rozkład ciężaru stóp w przód i tył. Wykazano również występowanie wad postawy ciała w obu grupach.
1. U dzieci i młodzieży, zarówno tych uprawiających siatkówkę jak i tych, które swoją aktywność fizyczną ograniczają do udziału w lekcjach kultury fizycznej, występują zaburzenia symetrii ciała w płaszczyźnie strzałkowej. 2. Trening sportowy wpływa na zmiany parametrów postawy ciała u chłopców uprawiających piłkę siatkową oraz ma pozytywny wpływ na poprawę wartości badanych zdolności motorycznych. 3. Asymetria ciała wpływa na przesunięcie środka ciężkości ciała i skutkuje zaburzeniem reakcji równoważnych. W badanych grupach obserwuje się zmiany w skośności i skręceniu miednicy. 4. Trening sportowy wpływa na zmniejszenie wychyleń środka ciężkości ciała i ma wpływ na poprawę symetrii ciała. 5. W badanych grupach zaburzenia symetrii ciała w płaszczyźnie strzałkowej częściej występują u siatkarzy. 6. Systemy formetryczne ułatwiają planowanie i monitorowanie efektów procesu terapeutycznego u dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8679

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

19.12.2022

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Śliwiński, Zbigniew Włodzimierz

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Mar 13, 2023

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9142

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information