Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Rokowanie u pacjentów z zawałem serca i prawidłowym elektrokardiogramem

Tytuł odmienny:

Prognosis in patients with myocardial infarction and normal electrocardiogram

Abstrakt:

Elektrokardiogram (EKG) pozostaje podstawową metodą diagnostyczną u chorych z klinicznymi objawami ostrego zespołu wieńcowego. Rozpoznanie zawału serca najczęściej związane jest z towarzyszącymi niedokrwiennymi zmianami w elektrokardiogramie. Mimo to, istotna część pacjentów z zawałem serca nie prezentuje zmian niedokrwiennych w EKG (ang. no ischemic changes, NIC). Pomimo licznych raportów dotyczących zawału serca rokowanie grupy pacjentów bez zmian niedokrwiennych w EKG nadal pozostaje niejasne. Materiał badawczy i metodyka: Analizą objęto 155 073 pacjentów z rozpoznaniem zawału serca, którzy zostali włączeni do Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS w latach 2012-2017. W oparciu o obraz EKG przy przyjęciu chorzy zostali przyporządkowani do jednej z następujących grup: NIC - bez zmian niedokrwiennych w zapisie EKG, STE - z uniesieniem odcinka ST, STD - z obniżeniem odcinka ST, TWI - z ujemnymi załamkami T, STT - inne zmiany ST-T. Dokonano analizy porównawczej charakterystyki klinicznej, przebiegu leczenia i rokowania w powyżej wymienionych grupach. Wyniki: U chorych z grupy NIC w porównaniu do innych wariantów EKG ujawniono istotne różnice w profilu klinicznym pod względem wieku, płci, głównych czynników ryzyka miażdżycy oraz przebytych incydentów wieńcowych. W grupie NIC wykonano najniższy odsetek koronarografii (90,2%) oraz przezskórnej angioplastyki wieńcowej (62,2%), najczęściej stwierdzano prawidłowy przepływ przez naczynie wieńcowe (TIMI 3). Mimo to, w tej grupie całkowite zamknięcie naczynia dozawałowego uwidoczniono u aż 20,9% chorych. Ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego w grupie NIC było wyższe niż u chorych z grupy TWI, ale wyraźnie niższe niż w grupach STE, STD oraz STT. W obserwacji 12-miesięcznej rokowanie w grupie NIC było takie samo jak w grupach TWI oraz STE. Najgorszą prognozą długoterminową cechowali się chorzy w grupach STT i STD. Analiza poszczególnych wariantów EKG ujawniła, że STE, STD i STT pozostają niezależnymi negatywnymi czynnikami rokowniczymi zaś TWI wiąże się z lepszą prognozą wewnątrzszpitalną oraz 12-miesięczną w porównaniu do NIC. Najważniejszymi niezależnymi czynnikami zawału serca bez zmian niedokrwiennych w EKG są: płeć żeńska, cukrzyca oraz przebyte uprzednio epizody wieńcowe. Wnioski: Rokowanie długoterminowe w grupie chorych z zawałem serca i prawidłowym EKG jest takie samo jak w grupach STE i TWI, pomimo że śmiertelność wewnątrzszpitalna chorych ze STEMI jest wyraźnie wyższa. Różnice w charakterystyce klinicznej oraz zastosowanym leczeniu kompensują fakt, że uniesienie odcinka ST pozostaje niezależnym czynnikiem gorszej prognozy. Wbrew temu, co dotychczas sądzono brak zmian niedokrwiennych w EKG u chorych z zawałem serca nie powinien być jednoznacznie utożsamiany z łagodnym przebiegiem i dobrym rokowaniem.


Electrocardiography (ECG) remains an essential modality in patients with clinical symptoms of acute coronary syndrome. Myocardial infarction (MI) is commonly associated with typical ischemic abnormalities on electrocardiography (ECG). However, a significant proportion of patients present with no ischemic changes (NIC). Despite the fact there are numerous reports on myocardial infarction, the exact outcomes of NIC patients remain unclear.Methods: The study was based on data of 155 073 patients with a diagnosis of acute myocardial infarction that were enrolled into the Polish Registry of Acute Coronary Syndromes (PL-ACS) between 2012 and 2017. The patients were assigned to one of the following groups based on their initial ECG pattern: no ischemic changes (NIC), ST-segment elevation (STE), ST-segment depression (STD), T-wave inversion (TWI) and other ST-T abnormalities (STT). A comparative analysis of baseline characteristics, treatment and outcomes between those groups was performed. Results: There were significant differences in clinical profile on age, gender, occurrence of main risk factors of atherothrombosis as well as previous coronary events between the groups. In NIC a percentage of coronary angiography (90,2%) and percutaneous coronary intervention (62,2%) were the lowest. A thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) score of 3 was encountered most often in the NIC group. On contrary, TIMI 0 occurred in around 21% of patients in that group. In-hospital mortality rate in NIC was higher than TWI patients but substantially lower than STE, STD and STT. In 12-month observation the prognosis in NIC group was equal to TWI and STE. The worst outcomes were encountered in STD and STT. The analysis of various ECG pattern revealed that STE, STD and STT were independent negative prognostics whereas TWI was associated with more favorable in-hospital and long-term outcomes in comparison to NIC. The most important independent factors of myocardial infarction with no ischemic abnormalities on ECG (NIC) were female gender, diabetes as well as previous coronary events. Conclusions: The long-term outcomes in the NIC group were equal to those in the STE and TWI groups despite the fact that in-hospital mortality in STEMI was considerably higher. Disparities in both the baseline profile and management compensate the fact that ST-segment elevation remains independent factors of adverse outcomes. An increasing body of evidence suggests that the lack of abnormalities on ECG should not be misinterpreted as indicator of a mild course and favorable prognosis.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8661

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

2.01.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Siudak, Zbigniew ; Zandecki, Łukasz. Promotor pomocniczy

Recenzent:

Rzeszutko, Łukasz Włodzimierz ; Tomaszuk-Kazberuk, Anna ; Wysokiński, Andrzej Paweł

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki medyczne

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

10 mar 2023

Data dodania obiektu:

10 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9124

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji