Object

Title: Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek

Abstract:

Monografia pt. Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek jest rezultatem badania obejmującego 2000 wypowiedzeń pochodzących z 10 reportaży wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak w latach 2009-2017. Jej powstaniu przyświecały trzy główne cele. Po pierwsze, przedstawienie stylistyczno-syntaktycznego kształtu współczesnego polskiego reportażu książkowego, składającego się tym samym na styl reportażowy oraz aspekt stylistyczny wzorca gatunkowego reportażu. Po drugie, ustalenie, które teksty reportażowe stanowią realizacje, reprezentacje wzorca gatunkowego, okazy. Po trzecie, zaprezentowanie reportażowych wykładników stylów artystycznego, naukowego i publicystycznego, rodzajów tendencji składniowych oraz typologii współczesnego polskiego reportażu książkowego. Oryginalność tej problematyki wiąże się z kilkoma kwestiami: 1) uzupełnianiem istotnej luki w nauce dotyczącej badań współczesnego polskiego reportażu książkowego z perspektywy lingwistycznej; 2) deficytem najnowszych prac poświęconych statystycznym analizom składni i stylu; 3) brakiem językoznawczych opracowań utworów reportażowych wyróżnionych Nagrodą im. Beaty Pawlak; 4) łączeniem metodologii badań syntaktycznych, statystycznych i stylistycznych z genologicznymi i typologicznymi. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, posłużono się trzyetapową metodologią składającą się z ilościowo-jakościowej, genologicznej oraz typologicznej metody. Uzyskane w wyniku analizy składniowej dane ilościowe umożliwiły ustalenie przeciętnych wartości, a następnie porównanie ich z procentowymi wartościami charakterystycznymi dla tekstów artystycznych, naukowych oraz publicystycznych. Połączenie wyników badań stylistyczno-składniowych z genologicznymi przyczyniło się do podzielenia badanych reportaży na te stanowiące: realizacje wzorca (stosunkowo wierne odzwierciedlenie wzorca), reprezentacje wzorca (nawiązujące do cech wzorca) oraz okazy (realizacje indywidualnych wzorców zawierające czytelne ślady wzorca). Klasyfikacja składni Haliny Kurkowskiej i Stanisława Skorupki umożliwiła przedstawienie tendencji syntaktycznych charakterystycznych dla współczesnego polskiego reportażu książkowego, zaś typologia reportażu Jadwigi Litwin przyczyniła się do wyznaczenia odmian reportaży.

Table of contents:

Spis treści
Wprowadzenie 11
ROZDZIAŁ 1. Reportaż jako kategoria opisowo-badawcza 17
1.1. Reportaż jako mozaika stylów 17
1.2. Korpus tekstów – Nagroda im. Beaty Pawlak 27
ROZDZIAŁ 2. Zaplecze teoretyczne 35
2.1. Styl, stylistyka, składnia stylistyczna, gramatyka stylistyczna 35
2.2. Genologia, genologia lingwistyczna, gatunek a styl 42
2.3. Narracja a dialog w badaniach stylistycznych 47
2.4. Syntaktyczna baza terminologiczna 52
2.5. Statystyka językoznawcza jako trzon badań składniowych 65
ROZDZIAŁ 3. Założenia metodologiczne 71
ROZDZIAŁ 4. Składnia stylu reportażowego 85
4.1. Wstępna charakterystyka wypowiedzeń pojedynczych i złożonych 85
4.2. Budowa wypowiedzeń pojedynczych 93
4.2.1. Struktura wypowiedzeń pojedynczych werbalnych 98
4.2.2. Struktura wypowiedzeń pojedynczych niewerbalnych 118
4.2.3. Rozkład określeń w wypowiedzeniach pojedynczych rozwiniętych 128
4.3. Budowa wypowiedzeń złożonych 140
4.3.1. Struktura wypowiedzeń współrzędnych 143
4.3.2. Struktura wypowiedzeń niewspółrzędnych 157
4.3.3. Struktura pozostałych wypowiedzeń 185
ROZDZIAŁ 5. Wzorzec gatunkowy reportażu książkowego 193
5.1. Syntaktyczne wykładniki wzorca gatunkowego reportażu 193
5.2. Realizacje wzorca gatunkowego reportażu 197
5.3. Reprezentacje wzorca gatunkowego reportażu 198
5.4. Okazy wzorca gatunkowego reportażu 199
ROZDZIAŁ 6. Klasyfikacje reportażu książkowego 201
6.1. Reportażowe wyznaczniki stylów funkcjonalnych 201
6.2. Reportażowe tendencje syntaktyczne 205
6.3. Typologia reportażu 209
Zakończenie 215
Aneks: sylwetki reporterów 219
Literatura 221
Wykaz tabel 231
Summary 235

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

236 s.

ISBN:

978-83-7133-956-1

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8023 ; doi:10.25951/5549

Language:

polski

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Feb 22, 2023

In our library since:

Feb 22, 2023

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5549

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information