Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w populacji młodych dorosłych wybranych regionów Polski

Alternative title:

Assessment of knowledge regarding risks related to sexually transmitted diseases among young adults in selected regions of Poland

Abstract:

Ocena wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w populacji młodych dorosłych wybranych regionów Polski. Wstęp: Choroby przenoszone drogą płciową stanowią trudny problem zdrowotny z powodu stale rosnącej liczby zachorowań. Z badań wynika, że polska młodzież nie posiada dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń STD. Wskazuje się na wadliwą edukację seksualną w szkołach z powodu braku odpowiedniej kadry. Cel: Celem pracy było zbadanie poziomu wiedzy na temat STD w populacji młodych dorosłych w wieku 19-24 lata zamieszkujących tereny południowo-wschodniej Polski. Materiał i metody: Zbadano 1002 osoby w wieku 19-24 lat (57,7% kobiet i 42,3% mężczyzn). Materiał badawczy zebrano za pomocą autorskiego kwestionariusza, analizę danych opracowano za pomocą programu Statistica 13 PL. Wyniki: Głównym źródłem wiedzy na temat STD dla blisko połowy badanych (49,2%) był Internet i rówieśnicy (7,2%), po fachową literaturę medyczną sięgnęło 5,3% badanych, a tylko 1% otrzymało edukację seksualną od rodziców. Wśród wskazywanych STD dominowały trzy jednostki chorobowe: HIV/AIDS (87,2%), rzeżączka (82,2%) oraz kiła (78,8%), natomiast raka szyjki macicy wskazało jedynie 19,1%.
Wnioski: 1. Młodzi dorośli nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. 2. Problematyka zdrowia seksualnego z uwzględnieniem aspektów związanych z zagrożeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową powinna być elementem edukacji na wszystkich stopniach nauczania z udziałem edukatorów posiadających rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie w nauczaniu. 3. Wskazane jest ukierunkowanie młodzieży na umiejętne wyszukiwanie informacji na temat zdrowia seksualnego i pozyskiwanie ich z wiarygodnych źródeł. 4. Wewnętrzny wymiar umiejscowienia kontroli zdrowia będący predykatorem zachowań zdrowotnych stwierdzony u większości młodych dorosłych nie miał znaczącego wpływu na podejmowane przez nich zachowania zdrowotne.

Assessment of knowledge regarding risks related to sexually transmitted diseases among young adults in selected regions of Poland Introduction: Sexually transmitted diseases are a considerable problem in healthcare due to an increasing number of cases. Research shows that Polish youth does not have sufficient knowledge regarding STDs. There is lack of appropriate trainers to carry out efficient sexual educations in schools. Aim: The aim of this study was an assessment of knowledge regarding STDs amongst young adults aged 19-24 years and living in south-east of Poland. Materials and methods: The research was carried out on 1002 people aged 19-24 years (57,7% women and 42,3% men). Materials were gathered through a questionnaire prepare by the author. Analysis of data was carried out with Statistica 13PL software. Results: The main source of knowledge about STDs for nearly half of the people participating in the study was internet (49,1%) and peers (7,2%). Only 5,5% uses professional literature and just as little as 1% received that information from their parents. Participants named mainly three STD: HIV/AIDS (87,2%), gonorrhoea (82,2%) and syphilis (78,8%). Cervical cancer was mentioned by only 19,1% of participants. Conclusions: 1. Young adults do not have sufficient knowledge of the risks associated with sexually transmitted diseases. 2. Subject of sexual health including aspects of STDs should be an integral element of education on every level. Educators should posses an appropriate knowledge and educational experience. 3. It is recommended that young people improve and are encouraged to obtain their knowledge about sexual health from reliable sources. 4. Internal dimension of health control location which is an independent variable of health behaviour stated in majority of young adults did not have significant influence on decisions taken by participants.

Additional notes:

Streszcz. ang. ; Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4940

Call number:

000393Dr

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

4.05.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Bucki, Robert

Reviewer:

Żendzian-Piotrowska, Małgorzata ; Wróblewska, Marta Małgorzata

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Location of original object:

BU Kielce

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2022

In our library since:

Nov 24, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5286

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information