Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

Quality of life and health activityvs.Multimorbidity and sense of coherencefor the young old and the old

Abstract:

Starość to ogromne wyzwanie zarówno dla kadry medycznej jak i ekonomistówi polityków. Sytuacja dotyczy nie tylko Polski, ale ogółu światowej populacji, o czym świadczą raporty przygotowane przez biuro statystyczne Unii Europejskiej oraz wielochorobowość, niepełnosprawność oraz uzależnienie od osób trzecich, co bezpośrednio wpływa na obniżanie aktywności zdrowotnej i jakości życia oraz powoduje izolację społeczną. Dlatego tak ważne jest wypracowanie wytycznych do pracy z osobami wczesnej i późnej starości w celu podniesienia ich jakości życia w obszarze psychicznym, fizycznym i społecznym. Celem niniejszej pracy jest określenie predyktorów oraz wzajemnych zależności pomiędzy jakością życia i aktywnością zdrowotną a wielochorobowością i poczuciem koherencji osób w okresie wczesnej i późnej starości. Grupę badaną stanowiło 178 osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 163 osoby zamieszkujące w Domach Pomocy Społecznej na terenie Krakowa. Łącznie zbadano 341 osób. Badania zostały przeprowadzone w 2019 roku. W badaniach wzięły udział osoby w przedziale wiekowym od 60 do 74 r.ż. (wczesna starość) oraz od 75 do 89 r.ż. (późna starość). Zostały zastosowane następujące narzędzia: Skala oceny jakości życia w polskiej adaptacji WHOQOL-AGE, Kwestionariusz orientacji życiowej SOC-29, Skala Oceny Złożonych Czynności Życia Codziennego według Lawtona (IADL), Ocena Stanu Odżywienia MNA, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej polska wersja (IPAQ). Dodatkowo opracowano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki badań ujawniły istnienie wielochorobowości u ponad dwóch trzecich seniorów w obu badanych grupach. Uczestnicy UTW wyżej oceniają swój stan zdrowia niż mieszkańcy DPS. Zaobserwowano zależność pomiędzy wielochorobowością a jakością życia i aktywnością zdrowotną w okresie wczesnej i późnej starości w kontekście zmiennych socjodemograficznych. Dodatkowo wystąpiła zależnośćpomiędzy jakością życia, aktywnością zdrowotną i poczuciem koherencji a uczestnictwem w zajęciach senioralnych wśród uczestników UTW i mieszkańców DPS w okresie wczesnej i późnej starości. Następnie stwierdzono, iż poczucie koherencji warunkuje jakość życia i aktywność zdrowotną, natomiast nie stwierdzono zależności pomiędzy jakością życia i wielochorobowością a IADL badanych seniorów.

Additional notes:

Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4806

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

21.03.2022

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Zawadzka, Bożena ; Kowalczyk, Bożena. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Krajewska-Kułak, Elżbieta ; Marchewka, Anna ; Wieczorowska-Tobis, Katarzyna

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 21, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5150

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information