Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

Objective assessment of the effectiveness of education and secondary prevention in patients with acute coronary syndrome after invasive cardiology procedures

Abstract:

Programy edukacyjne są obecnie bardzo chętnie wykorzystywane w celu ograniczania konsekwencji związanych ze stałym wzrostem zapadalności na choroby układu krążenia. Ważne jest zatem prowadzenie oceny skuteczności owych programów oraz powodów, dla których ludzie porzucają naukę.
Głównym celem badania była ocena efektów intensywnej edukacji pacjentów, poddanych procedurom kardiologii inwazyjnej, w porównaniu do grupy kontrolnej (pacjentów edukowanych w sposób klasyczny).
Materiał i metody: Badanie randomizowane. Pomiarów masy ciała i składu masy ciała dokonywano: podczas pobytu w szpitalu, 45 i 180 dni po ostrym zespole wieńcowym (OZW). Wykorzystano samodzielnie przygotowany kwestionariusz, LOR-T oraz analizator składu ciała TANITA BC1000.
Wyniki: Próba składała się z 73 pacjentów w wieku od 48 do 89 lat. Mężczyźni stanowili 58,9% badanych. Na wizytę kontrolną po 45 dniach zgłosiło się 43,8% badanych, po 180 dniach 32,9%. Masa ciała, BMI oraz kondycja zdrowotna pacjentów nie zmieniły się istotnie w trakcie badania. 47,9% respondentów całkowicie zrezygnowało z prowadzonego przez pielęgniarki programu edukacji kardiologicznej. Z wizyt kontrolnych częściej rezygnowały osoby, które: miały lepszą wyjściową kondycję zdrowotną, paliły tytoń, nie miały chorób współistniejących, przeszły wcześniej zawał serca, mieszkały daleko od miejsca świadczenia edukacji. Wnioski:
Prowadzona przez pielęgniarkę, edukacja według zaproponowanego modelu, nie doprowadziła do istotnych zmian kondycji zdrowotnej pacjentów. Połowa pacjentów nie skorzystała z możliwości kontroli swojego stanu zdrowia po zawale serca, rezygnując ze spotkań kontrolnych z pielęgniarką.

Education programs are now very willingly used to limit the consequences associated with a steady increase in the incidence of cardiovascular disease. It is important to assessment of the effectiveness of these programs and the reasons why people drop out. The main aim of this study was to evaluate the effects of intensive education of patients undergoing acute invasive cardiology procedures compared to the control group (patients educated in a classical way). Randomized trial. Measurements of body weight and body composition: during hospital stay, at 45 and 180 days after acute coronary syndrome (ACS). We used a self-prepared, questionnaire, LOR-T and TANITA BC1000 body composition analyzer. The sample consisted of 73 patients aged 48 to 89 years. Men constituted 58,9% of the participants. 43.8% of the respondents appeared for a follow-up visit after 45 days, after 180 days came 32,9%. Body weight, BMI, and health condition of the patients did not change significantly during the study. 47,9% of respondents dropped out from the nurse-managed cardiac education program. People who: were in better health, smoking, without comorbidities, having a heart attack, living far from the place of education more of ten dropped out follow-up visits. Education based on the proposed model, conducted by a nurse, did not lead to significant changes in the health condition of patients. Half of the patients did not take advantage of the possibility of monitoring their health condition after a heart attack, resigning from the follow-up meetings with the nurse.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4803

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

21.03.2022

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Siudak, Zbigniew

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 21, 2022

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5147

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information