Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Wybrane psychologiczne aspekty macierzyństwa. Warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne kobiet

Abstrakt:

Autorki monografii wskazały na psychologiczne i społeczne problemy związane z macierzyństwem. Podjęły tematykę związaną z rozwojem rodziny i panujących w niej relacjach partnerskich oraz relacjach pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Tematyka książki dotyczy również rozwoju zawodowego kobiet – godzenia życia rodzinnego z karierą zawodową, sytuacji powrotu kobiet do pracy po urlopie macierzyńskim, satysfakcji i zaangażowania w pracę oraz wyzwań dotyczących godzenia pracy i karmienia dziecka w sposób naturalny. Autorki przedstawiły problematykę karmienia piersią – korzyści dla matki i dziecka z punktu widzenia medycznego oraz psychologicznego a także społeczne problemy akceptacji kobiet karmiących oraz wybra-nych psychologicznych problemów kobiet po porodzie, w tym depresji, problemów w związku i z samooceną. W monografii zostały przedstawione również ciekawe wyniki badań własnych. Czytelniczka lub czytelnik odnajdzie także praktyczne porady dla młodych matek odnośnie wejścia w sytuację zmiany, relacji partnerskich, zadbania o własne zdrowie fizyczne i psy-chiczne oraz powrotu do pracy. Książka zawiera ofertę warsztatów dla kobiet które między innymi pozwolą wzmocnić kompetencje społeczne związane z powrotem lub wejściem na ry-nek pracy, podnieść poziom własnej samooceny, kształtować poprawną komunikację z partne-rem, rozwinąć motywację oraz stawiać sobie cele zawodowe i pozazawodowe.

Spis treści:

SPIS TREŚCI
Wstęp 9
1. Rodzina a macierzyństwo 13
1.1. Rodzicielstwo – nowy etap w rodzinie 15
1.2. Relacje w rodzinie 16
1.3. Relacja matka-dziecko 19
1.4. Komunikacja z partnerem 22
2. Kariera zawodowa kobiet 27
2.1. Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym Work-life balance 30
2.2. Powrót do pracy po porodzie 35
2.3. Satysfakcja i zaangażowanie w pracę 39
2.4. Wyzwania zawodowe kobiet a karmienie piersią 44
3. Karmienie piersią 49
3.1. Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią dla matki 50
3.2. Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią dla dziecka 52
3.3. Społeczna akceptacja i wsparcie kobiet karmiących 53
3.4. Wyniki badań własnych dotyczące wiedzy matek na temat karmienia piersią 56
4. Wybrane psychologiczne problemy kobiet po porodzie 59
4.1. Depresja poporodowa 59
4.2. Obniżona samoocena 62
4.3. Motywacja osiągnięć 64
4.4. Rola konsultacji psychologicznych po porodzie 69
5. Wyniki badań własnych 73
5.1. Problemy badawcze i hipotezy 76
5.2. Zastosowane psychologiczne metody badawcze 79
Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej 79
Kwestionariusz Dopasowania Pracy i Rodziny 80
Samoocena i jej pomiar 81
Skala Decyzji Zawodowej 82
Inwentarz Motywacji Osiągnięć 83
5.3. Charakterystyka badanych kobiet i procedura badawcza 84
5.4. Przedstawienie i analityczna interpretacja uzyskanych wyników badań 89
5.4.1. Samoocena kobiet a postrzeganie Wsparcia ze strony partnera wśród matek jednego i większej liczby dzieci 90
5.4.2. Samoocena kobiet a postrzeganie Zaangażowania ze strony partnera wśród matek jednego i większej liczby dzieci 92
5.4.3. Samoocena kobiet a postrzegana Deprecjacja ze strony partnera wśród matek jednego i większej liczby dzieci 94
5.4.4. Zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi objaśniającymi a skalą mierzącą godzenie roli zawodowej i rodzinnej u kobiet po porodzie 95
5.5. Weryfikacja hipotez, omówienie wyników badań, ograniczenia i perspektywy dalszej eksploracji badawczej 96 6. Studium przypadku 107
7. Praktyczne porady dla młodych matek 113
8. Warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne dla kobiet 117
8.1. Powrót do pracy – tworzenie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja 117
8.2. Samoocena – jak podnieść swoją samoocenę po porodzie? 127
8.3. Jak kształtować dobrą komunikację z partnerem? 132
8.4. Jak rozwijać motywację i stawiać sobie cele? 133
8.5. Jak pogodzić pracę zawodową z rodziną? 135
Zakończenie 147
Bibliografia 149
Spis rysunków 165
Spis tabel 167
Spis wykresów 169

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

170 s.

ISBN:

978-83-7133-996-7

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2022

Identyfikator:

doi:10.25951/4870

Język:

polski

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

10 paź 2022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4870

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji