Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Inkluzja a integracja w edukacji. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Współtwórca:

Leshchenko, Mariya. Red. ; Szymczyk, Katarzyna. Red.

Abstrakt:

Edukacja inkluzyjna jest nową, uznaną w wielu krajach świata formą polityki integracji edukacji. Nauczanie dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w swym ujęciu zapewnić ma każdemu dziecku prawo do nauki w lokalnej szkole ogólnodostępnej, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych do tego warunków. U podstaw inkluzji leży opinia, że życie i byt ludzi o ograniczonych możliwościach powinny w największym stopniu zbliżyć się do warunków i stylu życia społecznego, w którym oni przebywają. Jeśli mówimy o dzieciach z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi, to muszą one zaspokajać swoje potrzeby poprzez wchodzenie w interakcje społeczne.Inkluzja zakłada indywidualne podejście do nauczania z uwzględnieniem sytuacji każdego dziecka – jego zdolności, specyfiki rozwoju, temperamentu, płci, kultury rodzinnej, itd. Szkoła inkluzyjna jest to instytucja edukacyjna zapewniająca edukację rozumianą jako system usług edukacyjnych, w związku z tym adaptuje programy nauczania, uwzględniając środowisko fizyczne, specyficzne metody i formy nauczania, wykorzystuje istniejące zasoby społeczne, angażuje rodziców, współpracuje z fachowcami w celu świadczenia specjalnych usług w zależności od różnych potrzeb edukacyjnych dzieci, stwarza pozytywny klimat w środowisku szkolnym. Edukacja integracyjna w żaden sposób nie zastępuje i nie wyklucza istnienia systemu szkolnictwa specjalnego. Inkluzja ma na celu przygotowanie każdej szkoły do nauczania dzieci z różnymi (szczególnymi) potrzebami. Rozwiązanie tego problemu wymaga zmian nie tylko w strukturze i środkach stosowanych w naszych szkołach, lecz też w podejściu wielu pedagogów szkół specjalnych i powszechnych.Autorzy monografii podjęli zagadnienia, mające duże znaczenie dla teorii i praktyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca podejmuje również aktualne (szczególnie w dobie pandemii) kwestie nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowej, która stwarza szerokie możliwości zastosowania w tym obszarze, jak również ułatwia dostępność do edukacji. Zaprezentowane teksty mogą być pomocne w procesie przygotowania do zawodu pedagoga, pedagoga specjalnego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli już pracujących.Materiały zebrane w monografii mogą stanowić również cenne źródło poznawcze i metodyczne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących, pracowników socjalnych, opiekuńczych, jak również innych specjalistów wspierających rozwój dzieci.

Spis treści:

Wstęp s. 9

CZĘŚĆ I INKLUZJA I INTEGRACJA W EDUKACJI – UJĘCIE TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE
Rozdział I SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE W ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH I KONTEKSTOWYCH s. 25
1.1. Barbara Skałbania, Karol Bidziński, Wsparcie edukacji inkluzyjnej w województwie świętokrzyskim s. 27
1.2. Beata Ciupińska, Magdalena Pierzak, Rola wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przygotowaniu do edukacji w warunkach szkoły ogólnodostępnej s. 61
1.3. Władimir Pasicznik, Rozwój teorii wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży w społeczeństwie ukraińskim w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami s. 81
Rozdział II DZIECKO PODMIOTEM EDUKACJI WŁĄCZEJ s. 95
2.1. Paulina Forma, Uczeń zdolny w edukacji inkluzyjnej s. 97
2.2. Anastazja Wilczkowska, Wychowanie muzyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Ukrainie s. 121
2.3. Dorota Ruszkiewicz, Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w integracyjnej grupie przedszkolnej w narracji rodziców s. 133

CZĘŚĆ II NAUCZYCIEL W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ I INTEGRACYJNEJ
Rozdział III ZAWODOWE PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI I ICH PROFESJONALIZM W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ EDUKACJIINKLUZYJNEJ s. 155
3.1. Joanna Majchrzyk-Mikuła, Joanna Kik-Mikuła, Kompetencje interpersonalne nauczyciela w edukacji inkluzyjnej s. 157
3.2. Mariya Leshchenko, Yuliana Lavrysh, Etyczne i emocjonalne aspekty kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie edukacji włączającej s. 171
3.3. Olga Zamecka-Zalas, Współpraca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wspomagającym w klasie integracyjnej s. 195
3.4. Nataliia Avsheniuk, Nataliya Seminikhyna, Profesjonalizm nauczycieli w edukacji włączającej: analiza dobrych praktyk na przykładzie Australii i Stanów Zjednoczonych s. 215
Rozdział IV TECHNOLOGIE CYFROWE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIA STOSOWANE W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ s. 233
4.1. Nataliia Sulaieva, Liliana Khimchuk, Olha Palekha, Wykorzystanie współczesnych technologii w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w zakresie edukacji włączającej s. 235
4.2. Katarzyna Szymczyk, Yuliia Nosenko, Cyfrowe narzędzia wspierające edukację włączającą a kompetencje zawodowe przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej s. 257
4.3. Larysa Tymchuk, Michał Stolarczyk, Larysa Ruban, Wykorzystanie technologii cyfrowych przez nauczycieli w celu pomocy dzieciom dotkniętym działaniami wojennymi s. 291

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

314 s.

ISBN:

978-83-7133-987-5

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2021

Identyfikator:

doi:10.25951/4450

Język:

polski

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

23 sie 2022

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4450

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji