Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Ustrojowe relacje horyzontalne organu samorządu terytorialnego z innymi podmiotami

Abstrakt:

Niniejsza rozprawa obejmuje problematykę prawną ustrojowych relacji horyzontalnych między organami samorządu terytorialnego z jednej strony a innymi podmiotami określonymi w samorządowych ustawach ustrojowych z drugiej. Ustrojowe relacje horyzontalne oznaczają stosunki zachodzące wewnątrz poszczególnych j.s.t., jak również na zewnątrz, z tym że wyłącznie w zakresie wynikającym z ich uczestniczenia w związkach międzygminnych, związkach powiatów oraz związkach powiatowo-gminnych. Zwrot „ustrojowe” dla określenia obszaru badań ma znaczenie podmiotowe, oznacza bowiem, że uczestnikami relacji mogą być podmioty, które zostały określone nazwą indywidualną w u.s.g., u.s.p. lub u.s.w. Celem rozprawy jest analiza oraz zaproponowanie zmian w zakresie regulacji ustrojowych relacji horyzontalnych z organami samorządu terytorialnego zawartych w polskich samorządowych ustawach ustrojowych. Zagadnienia te związane są z aktualnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwłaszcza z tymi, których regulacja normatywna jest spolaryzowana na gruncie poszczególnych ustaw. Rozprawa stanowi próbę kompleksowej oceny często eklektycznych przepisów oraz zaproponowania ich ujednolicenia i nadania takiej formy, aby stanowiły optymalne rozwiązania mogące sprostać obecnym wyzwaniom w sferze organizacyjnej, stojącym przed samorządem terytorialnym.

Spis treści:

Wykaz skrótów . . . .. . 7
Wstęp . . . . . 11
ROZDZIAŁ I. Ustrojowe relacje z organami samorządu terytorialnego – pojęcia relewantne, cechy, klasyfikacja . . . . 21
1. Ustrojowe relacje horyzontalne organu samorządu terytorialnego z innymi podmiotami – zakres znaczeniowy oraz klasyfikacja . . . . . 21
2. Zdolność do uczestniczenia w ustrojowych relacjach horyzontalnych . . . . . . 26
3. Uczestnicy ustrojowych relacji horyzontalnych . . . . 27
3.1. Uczestnicy kwalifikowani ustrojowych relacji horyzontalnych . . . . . 27
3.1.1. Organ samorządu terytorialnego . . . . 33
3.1.2. Organ jednostki samorządu terytorialnego (w znaczeniu ustrojowym) . . . . . . . . . 39
3.1.3. Quasi-organ jednostki samorządu terytorialnego . . . 76
3.2. Uczestnicy niekwalifikowani ustrojowych relacji horyzontalnych . . . . . . . 77
4. Wnioski de lege ferenda . . . .. 78
ROZDZIAŁ II. Ustrojowe relacje horyzontalne sensu stricto .. . 81
1. Pragmatyczno-zadaniowe ustrojowe relacje horyzontalne . . . . . . . . . 82
1.1. Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . 82
1.2. Skarbnik . . . . . . 86
2. Plenipotencyjne ustrojowe relacje horyzontalne – osoby i podmioty upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . 104
3. Organizacyjne ustrojowe relacje horyzontalne . . . . . . . 115
3.1. Organy jednostek pomocniczych . . . . . . . 115
3.2. Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego . . . . . .. 124
4. Konfuzyjne ustrojowe relacje horyzontalne – kierownik urzędu stanu cywilnego . . . . . . . 139
5. Wnioski de lege ferenda . . . . . . 145
ROZDZIAŁ III. Ustrojowe relacje horyzontalne związane z zespoleniem . . . . . . 151
1. Kierownicy służb, inspekcji i straży działających w imieniu starosty . . . .. 152
1.1. Organizacyjna płaszczyzna zespolenia . . . . 153
1.2. Osobowa płaszczyzna zespolenia . . . .163
1.2.1. Komisja bezpieczeństwa i porządku . . . 171
1.3. Kompetencyjna płaszczyzna zespolenia . . . . . . . 180
1.4. Finansowa płaszczyzna zespolenia . . . . 189
2. Wnioski de lege ferenda . . . . . 204
ROZDZIAŁ IV. Ustrojowe relacje horyzontalne sensu largo . . . . .. 207
1. Ustrojowe relacje horyzontalne sensu largo – fakultatywne . . . . .. . 208
1.1. Ustrojowe relacje horyzontalne organizacyjne bezpośrednie – zgromadzenie . . . . . . . . . . . 208
1.1.1. Związek międzygminny . . . . . . . . 208
1.1.2. Związek powiatów . . . . . . 239
1.2. Ustrojowe horyzontalne relacje organizacyjne pośrednie – zarząd . . . . . . . 245
1.3. Ustrojowe relacje horyzontalne kontrolne – sprzeciw . . . . .. 255
2. Ustrojowe relacje horyzontalne sensu largo – obligatoryjne . . . .265
2.1. Ustrojowe relacje horyzontalne organizacyjne bezpośrednie – zgromadzenie . . . . . . 269
2.2. Ustrojowe relacje horyzontalne organizacyjne pośrednie . . . . . . . 284
2.2.1. Komisje . . . . . . . 284
2.2.2. Skarbnik . . . . . 294
2.2.3. Zarząd . . . . . 299
2.3. Ustrojowe relacje horyzontalne kontrolne – sprzeciw . . . . .311
3. Wnioski de lege ferenda . . . . . 314
Zakończenie . . . . . . 321
Bibliografia . . . 333

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

362 s.

ISBN:

978-83-67580-92-2 (druk) ; 978-83-67580-93-9 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2024

Identyfikator:

doi:10.25951/11254

Język:

polski

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji