Regulamin

  1. Zasoby Biblioteki Cyfrowej UJK dostępne są przez sieć Internet. Dostęp do niektórych publikacji chronionych prawem autorskim jest ograniczony do komputerów dla czytelników znajdujących się w Oddziale Informacji Naukowej.
  2. Obiekty cyfrowe znajdujące się w Bibliotece Cyfrowej służą przede wszystkim do celów naukowych, dydaktycznych oraz edukacyjnych i mogą być wyłącznie wykorzystywane do własnego użytku.
  3. Kopiowanie obiektów cyfrowych zamieszczonych w Bibliotece Cyfrowej jest dozwolone pod warunkiem, że publikacja ich treści nie będzie miała znamion działalności komercyjnej i zostanie zaopatrzona w informację o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony Biblioteki Cyfrowej.
  4. Wykorzystanie obiektu cyfrowego zamieszczonego w Bibliotece Cyfrowej do celów komercyjnych jest zabronione.
  5. Biblioteka zachowuje prawo, w wyjątkowych przypadkach, do niewyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z Biblioteki Cyfrowej na innych stronach www.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji