Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Prawo sportowe. Zasady organizacji działalności sportowej

Abstrakt:

Publikacja w zakresie prawa sportowego odnosi się do kolejnych uregulowań prawnych dotyczących organizacji działalności sportowej. Począwszy od ustawy o kulturze fizycznej z okresu transformacji ustrojowej po obecnie obowiązującą ustawę o sporcie ukazuje, poprzez analizę kolejnych aktów prawa, proces kształtowania się rdzenia prawa sportowego w polskim ustawodawstwie. Analiza kolejnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego, jak i prawa sportowego wewnętrznego, federacyjnego dotyczy dwóch obszarów sportu. Jednym z nich jest bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu, organizacji imprez sportowych, odpowiedzialność uczestników i organizatorów, a także zagadnienia zwalczania nieuczciwej rywalizacji sportowej i rozstrzygania sporów w sporcie. Kolejne zmiany prawa ukazują kształtowanie się statusu sportowca, trenera, instruktora i innych członków sztabu szkoleniowego oraz odnoszą się do świadczeń pieniężnych, nagród i wyróżnień związanych z osiąganymi wynikami sportowymi. Oprócz personalnych podstaw działalności sportowej poruszono zagadnienie finansowania i komercjalizacji sportu, infrastruktury sportowej. Poprzez analizę materiału zweryfikowano dwie postawione hipotezy. Zarówno tę o ukształtowaniu się wyspecjalizowanego ustawodawstwa dotyczącego wyłącznie sportu, po wyizolowaniu z szerokiego obszaru kultury fizycznej, jak i tę o zwiększaniu prawnych wymagań wobec organizacji imprez sportowych wraz ze wzrostem zagrożeń, takich np. jak chuligaństwo stadionowe.

Spis treści:

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział 1SPORT I PRAWO SPORTOWE
1.1. Sport – uwagi wprowadzające 19
1.1.1. Pojęcie sportu 19
1.1.2. Geneza i rozwój sportu 23
1.2. Prawo sportowe – uwagi wprowadzające 29
1.2.1. Pojęcie i geneza prawa sportowego 29
1.2.2. Źródła prawa sportowego 36
Rozdział 2DZIAŁANIA ZORGANIZOWANE W SPORCIE
2.1. Organizacja imprez w sporcie wyczynowym 57
2.1.1. Warunki i tryb organizacji imprezy sportowej 57
2.1.2. Bezpieczeństwo uczestników i widzów podczas imprezy sportowej 67
2.1.3. Odpowiedzialność organizatora i uczestników imprezy sportowej 88
2.2. Organizacja sportu rekreacyjnego 99
2.2.1. Warunki organizacji sportu rekreacyjnego 99
2.2.2. Bezpieczeństwo osób uprawiających sport rekreacyjny 106
2.2.3. Odpowiedzialność organizatora i osób uprawiających sport rekreacyjny 118
2.3. Zwalczanie nieuczciwej rywalizacji w sporcie 124
2.3.1. Definicja dopingu i jego zakres 124
2.3.2. Proces zwalczania dopingu w sporcie i jego skutki 139
2.3.3. Inne przejawy nieuczciwych działań w sporcie i ich zwalczanie 170
2.4. Rozstrzyganie sporów w sporcie 177
Rozdział 3PERSONALNE I MATERIALNE PODSTAWY SPORTU
3.1. Kadry w sporcie 191
3.1.1. Uczestnicy współzawodnictwa sportowego 191
3.1.1.1. Sportowiec – status zawodnika 191
3.1.1.2. Trenerzy i instruktorzy 202
3.1.1.3. Inni członkowie sztabu szkoleniowego i uczestnicy rywalizacji sportowej 211
3.1.2. Świadczenia pieniężne za wyniki sportowe 220
3.1.3. Wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej 235
3.2. Materialne podstawy sportu 247
3.2.1. Finansowanie publiczne sportu 247
3.2.2. Infrastruktura sportowa 261
3.2.3. Efekty komercjalizacji sportu 273
Wnioski końcowe 283
Bibliografia 291
Akty normatywne 291
Akty prawa sportowego wewnętrznego 321
Orzecznictwo 323
Opracowania 326
Źródła internetowe 339

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 342

ISBN:

(druk) 978-83-7133-973-8 ; (wersja elektroniczna) 978-83-67580-50-2

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/9894

Język:

polski

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji