Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena zależności między sposobami karmienia niemowląt a zachowaniami zdrowotnymi i jakością życia matek

Abstract:

WSTĘP Podjęcie decyzji o wyborze sposobu karmienia wymaga od kobiety nie tylko jak największej wiedzy o karmieniu i jego długofalowych korzyściach zdrowotnych, ale także wpływu karmienia piersią na jakość życia i inne jego aspekty w zalecanym przez Światową Organizacje Zdrowia 6 miesięcznym okresie po porodzie. CEL PRACY Celem pracy była ocena zależności między sposobem karmienia niemowląt (naturalnym lub sztucznym) a zachowaniami zdrowotnymi i jakością życia matek. Cele szczegółowe obejmowały / zakładały zbadanie jak wiek, względna masa ciała przed ciążą, wielkość ciążowego przyrostu masy, rodzaj porodu oraz czynniki społeczne różnicują zachowania zdrowotne i jakość życia kobiet po porodzie. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Badaniem objętych zostało 201 kobiet ankietowanych w trzecim oraz szóstym miesiącu po porodzie. Za narzędzia badawcze posłużyły kwestionariusze: SF-36v2, KomPAN, FIVeQ, MOS Sleep Scale Survey 12 oraz autorski kwestionariusz ankiety do oceny względnej masy ciała przed ciążą i wielkości ciążowego przyrostu masy oraz innych zachowań zdrowotnych. WYNIKI Kobiety karmiące piersią wykazywały więcej prozdrowotnych zachowań w porównaniu do kobiet karmiących sztucznie, tj. rzadziej paliły papierosy, deklarowały dłuższy czas snu, częściej spożywały żółto-pomarańczowe warzywa. W analizie wieloczynnikowej występowanie u kobiet problemów ze snem oraz zamieszkiwanie małego miasta obniżało prawdopodobieństwo karmienia piersią w 3 miesiącu po porodzie. Natomiast w 6 miesiącu mniejsze prawdopodobieństwo karmienia piersią wiązało się z zamieszkiwaniem dużych i małych miast oraz z poczuciem dobrego zdrowia psychicznego. WNIOSKI Sposób karmienia niemowlęcia był czynnikiem istotnie różnicującym zachowania zdrowotne matek. W celu zwiększenia w Polsce odsetka kobiet karmiących piersią, należy rozważyć zasadność opracowania i wprowadzenia programu edukacji zdrowotnej dedykowanego kobietom po porodzie, obejmującego nie tylko postnatalną opiekę medyczną i edukację laktacyjną, lecz także edukację żywieniową oraz wsparcie psychologiczne.
SUMMARY INTRODUCTION Making a decision on the choice of method of feeding requires a woman not only to know as much as possible about breastfeeding and its long-term health benefits, but also the impact of breastfeeding on the quality of life and its other aspects in the 6-month period after childbirth recommended by the World Health Organization. OBJECTIVES The aim of the study was to assess the relationship between the method of infant feeding (natural or artificial) and mothers' health behaviors and quality of life. Specific objectives included examining how age, relative body weight before pregnancy, the amount of gestational weight gain, type of delivery and social factors differentiate health behaviors and quality of life of women after childbirth. MATERIAL AND METHODS: The present study was conducted among 201 women surveyed in the third and sixth month after childbirth. The following questionnaires were used as research tools: SF-36v2, KomPAN, FIVeQ, MOS Sleep Scale Survey 12 and a proprietary questionnaires for assessing relative body weight before pregnancy and the size of gestational weight gain and other health behaviors. RESULTS Breastfeeding women showed more pro-health behaviors compared to women who breastfed, i.e. they smoked cigarettes less often, declared longer sleep time, and ate yellow-orange vegetables more frequently. In a multivariate analysis, the presence of sleep problems in women and living in a small city, decreased the likelihood of breastfeeding in the 3rd month after delivery. In contrast, at 6th month, lower probability of breastfeeding was associated with living in large and small cities and with a sense of good mental health. CONCLUSIONS The method of infant feeding was a factor significantly differentiating mothers' health behaviors. In order to increase the percentage of women who breastfeed in Poland, the legitimacy of developing and introducing a health education program dedicated to women after childbirth, covering not only postnatal medical care and lactation education, but also nutritional education and psychological support, should be considered.

Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:9233

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

13.06.2023

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Suliga, Edyta

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2023

In our library since:

Jul 24, 2023

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information