Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Słownictwo wybranych polskich reportaży książkowych (2004-2018), tom 1: Listy frekwencyjne

Abstrakt:

Zaproponowana monografia zamyka się w dwóch merytorycznie i formalnie powiązanych ze sobą częściach. Celem pierwszej z nich jest przedstawienie najczęściej występującego słownictwa autosemantycznego w wybranych z lat 2004-2018 współczesnych polskich reportażach książkowych z perspektywy językoznawstwa korpusowego. Druga część zaś skupia się na klasyfikacji tejże leksyki – wyekscerpowanej w części pierwszej – na sfery, pola i podpola leksykalne. Można zatem mówić o frekwencyjno-tematycznym nachyleniu przedstawionych tutaj badań, które posłużą w przyszłości do utworzenia słownika podstawowej leksyki współczesnego reportażu książkowego z odniesieniem do frekwencji oraz określonych kwalifikacji tematycznych. Dodatkowo oryginalność tej propozycji wynika z kilku powodów. Po pierwsze, wypełnia w nauce lukę dotyczącą opracowania reportażu książkowego z perspektywy językoznawstwa, w tym statystycznego i korpusowego. Dotychczasowe prace naukowe odnoszące się do reportaży zazwyczaj przedstawiały ten gatunek przez pryzmat płaszczyzny prasoznawczej, zwracając uwagę na reportaże publicystyczne , literaturoznawczej, analizując wyłącznie treść, lub metodycznej, stanowiąc pomoc w samodzielnym pisaniu reportaży na studiach dziennikarskich. Po drugie, jest ona istotną kontynuacją tematyki list frekwencyjnych, zwracającą uwagę na leksykę najczęściej występującą w gatunku reportażu książkowego. Tym samym stanowi ona bazę do dalszych badań słownictwa reportażowego, w tym słów kluczy, terminologii reportażowej, słownictwa potocznego, subiektywnego, tematycznego, do sporządzenia językowych postulatów dla zawodowych praktyków, a także do komparatywno-slawistycznych analiz dotyczących językowych obrazów świata określonych narodowości. Po trzecie, obok publikacji takich jak Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek oraz Wprowadzenie do analizy składniowej na przykładzie wypowiedzeń reportażowych wpisuje się w cykl badań aspektu stylistycznego wzorca gatunkowego reportażu książkowego oraz stylistyczno-składniowych cech współczesnych polskich powieści reportażowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 1. Stan badań nad frekwencją określonych elementów językowych w subdyscyplinach językoznawstwa 15 2. Podstawowe założenia pracy 23 3. Lista rangowa i frekwencyjna leksyki reportażu 31 4. Listy frekwencyjne określonych części mowy leksyki reportażu 65 5. Lista alfabetyczna leksyki reportażu 83 Wnioski 101 Bibliografia 103 Wykaz tabel 109 Summary 111

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

112 s.

ISBN:

ISBN 978-83-67580-46-5 (druk) ; ISBN 978-83-67580-47-2 (wersja elektroniczna)

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/9713

Język:

polski

Prawa dostępu:

otwarty dostęp

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 paź 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9713

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji