Object

Planned object

Title: Słownictwo wybranych polskich reportaży książkowych (2004-2018), tom 1: Listy frekwencyjne

Abstract:

Zaproponowana monografia zamyka się w dwóch merytorycznie i formalnie powiązanych ze sobą częściach. Celem pierwszej z nich jest przedstawienie najczęściej występującego słownictwa autosemantycznego w wybranych z lat 2004-2018 współczesnych polskich reportażach książkowych z perspektywy językoznawstwa korpusowego. Druga część zaś skupia się na klasyfikacji tejże leksyki – wyekscerpowanej w części pierwszej – na sfery, pola i podpola leksykalne. Można zatem mówić o frekwencyjno-tematycznym nachyleniu przedstawionych tutaj badań, które posłużą w przyszłości do utworzenia słownika podstawowej leksyki współczesnego reportażu książkowego z odniesieniem do frekwencji oraz określonych kwalifikacji tematycznych. Dodatkowo oryginalność tej propozycji wynika z kilku powodów. Po pierwsze, wypełnia w nauce lukę dotyczącą opracowania reportażu książkowego z perspektywy językoznawstwa, w tym statystycznego i korpusowego. Dotychczasowe prace naukowe odnoszące się do reportaży zazwyczaj przedstawiały ten gatunek przez pryzmat płaszczyzny prasoznawczej, zwracając uwagę na reportaże publicystyczne , literaturoznawczej, analizując wyłącznie treść, lub metodycznej, stanowiąc pomoc w samodzielnym pisaniu reportaży na studiach dziennikarskich. Po drugie, jest ona istotną kontynuacją tematyki list frekwencyjnych, zwracającą uwagę na leksykę najczęściej występującą w gatunku reportażu książkowego. Tym samym stanowi ona bazę do dalszych badań słownictwa reportażowego, w tym słów kluczy, terminologii reportażowej, słownictwa potocznego, subiektywnego, tematycznego, do sporządzenia językowych postulatów dla zawodowych praktyków, a także do komparatywno-slawistycznych analiz dotyczących językowych obrazów świata określonych narodowości. Po trzecie, obok publikacji takich jak Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek oraz Wprowadzenie do analizy składniowej na przykładzie wypowiedzeń reportażowych wpisuje się w cykl badań aspektu stylistycznego wzorca gatunkowego reportażu książkowego oraz stylistyczno-składniowych cech współczesnych polskich powieści reportażowych.

Table of contents:

Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 1. Stan badań nad frekwencją określonych elementów językowych w subdyscyplinach językoznawstwa 15 2. Podstawowe założenia pracy 23 3. Lista rangowa i frekwencyjna leksyki reportażu 31 4. Listy frekwencyjne określonych części mowy leksyki reportażu 65 5. Lista alfabetyczna leksyki reportażu 83 Wnioski 101 Bibliografia 103 Wykaz tabel 109 Summary 111

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

112 s.

ISBN:

ISBN 978-83-67580-46-5 (druk) ; ISBN 978-83-67580-47-2 (wersja elektroniczna)

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/9713

Language:

polski

Access rights:

otwarty dostęp

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Oct 12, 2023

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9713

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information