Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Tom II: Praca z rodziną wieloproblemową.

Abstrakt:

Prymat rodziny biologicznej powszechnie uznawanej za podstawowe środowisko wychowawcze wpływa na całokształt działań pomocowych kierowanych przez państwo do tej właśnie instytucji a zorientowanych głównie na usługi środowiskowe i domowe. Efektywność tych działań w dużej mierze zależy od diagnozy problemów jakie występują w rodzinie, a także umiejętności określenia tych zmiennych środowiska rodzinnego, które złagodzą skutki kryzysu, bądź go wyeliminują. Zainteresowanie państwa oraz lokalnych samorządów pracą na rzecz dziecka i rodziny owocuje szeregiem działań instytucjonalnych. Ich podejmowanie powinno prowadzić do wykorzystania całego „wachlarza” elementów pomocowych począwszy od opieki medycznej, poprzez wsparcie finansowe, aż do wykorzystania ściśle wyspecjalizowanych narzędzi w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej. Istotnymi aspektami sieci wsparcia jest jej rozmiar, dostępność i efektywność w udzielaniu potrzebnej pomocy. Współdziałanie służb pomocowych pozwala spojrzeć na kondycję rodzin wieloproblemowych z różnych perspektyw, co ma istotne znaczenie dla przyjęcia najlepszej strategii postępowania umożliwiającej przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, a także daje możliwość prowadzenia równoczesnych oddziaływań interwencyjnych i pomocowych. Szanse rozwiązań problemów osób potrzebujących pomocy tkwią w mobilizacji sił środowiska lokalnego oraz w pobudzaniu inicjatywy społecznej. Niniejsza publikacja jest kontynuacją pierwszego tomu wprowadzającego w zagadnienie lokalnego systemu pomocy rodzinie. W tomie drugim, poświęconym praktycznym rozwiązaniom w pracy z rodziną wieloproblemową, przybliżono kwestie diagnozy sytuacji rodziny oraz jej potrzeb w oparciu o zasoby tkwiące w danym środowisku. W tym aspekcie poruszono sprawę oceny kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów oraz określania ich zadań i powinności. Dalej opisano współpracę interdyscyplinarną asystenta rodziny z samymi rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę, w tym z koordynatorem rodziny. Osobne miejsce zajmują zagadnienia związane z ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp.........5
Rozdział I Praca z rodziną wieloproblemową w kontekście deinstytucjonalizacji pracy socjalnej................15
1.1. Wielosektorowe wspieranie rodzin wieloproblemowych – zadania instytucji a złożoność problemów..................................17
1.2. Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej – przejściem do rodzinnych form pieczy zastępczej...........25
1.3. Strategia zmian usług i przekształceń z systemowych oraz instytucjonalnych na rzecz rodzin z dziećmi z problem w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej................42
Rozdział II Diagnoza rodziny, zasady diagnozy i jej założenia..............57
2.1. Diagnoza i ocena sytuacji rodziny oraz jej potrzeb z uwzględnieniem kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów..................59
2.2. Diagnoza rodziny w oparciu o jej zasoby. Bazowanie na zasobach w idei empowermentu............70
2.3. Diagnoza systemu rodzinnego z zastosowaniem narzędzi pracy socjalnej...................81
Rozdział III Asystent rodziny – metodyka pracy z rodziną wieloproblemową..................95
3.1. Metodyka pracy asystenta rodziny..........96
3.2. Etyczny wymiar pracy asystenta rodziny............104
3.3. Analiza możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny............106
4 Rozdział IV Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w systemie indywidualizacji usług...........115
4.1. Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w planie pomocy dziecku............118
4.2. Mulitiprofesjonalizacja usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej....................121
4.3. Trudności zawodu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i praca z rodziną zastępczą...........129
Rozdział V Pedagogizacja rodziców. Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.....................133
5.1. Założenia i cele szkoleń oraz warsztatów dla rodziców.........135
5.2. Wybrane formy działań pomocowych w ramach pracy metodą grupową......................143
Zakończenie..........153
Bibliografia.............157
Spis tabel.......................173
Spis schematów................175
Aneksy.............177

Miejsce wydania:

Piotrków Trybunalski

Opis fizyczny:

s. 236

ISBN:

978-83-67580-24-3

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/9428

Język:

polski

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 kwi 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9428

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji