Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Cechy somatyczne i skład ciała u dzieci z postawą skoliotyczną i wadami postawy w płaszczyźnie strzałkowej

Tytuł odmienny:

The somatic features and body composition in children with scoliotic posture and sagittal posture defects

Abstrakt:

Wstęp. Wady postawy dotykają coraz większej liczby dzieci w wieku szkolnym. Badania wykazują, że dzieci z różnymi wadami postawy różnią się cechami antropometrycznymi. Ce-lem pracy jest wykazanie związku pomiędzy cechami somatycznymi i składem ciała u dzieci z postawą skoliotyczną i wadami postawy w płaszczyźnie strzałkowej.Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone na grupie 251 dzieci w wieku 9-10 lat w Laboratorium Posturologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Każdy uczestnik badania został poinformowany o celu i sposobie przeprowadze-nia badań oraz o możliwości wycofania się z udziału na każdym ich etapie. Badania zostały przeprowadzone jednorazowo, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna badanego. Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jana Ko-chanowskiego w Kielcach (Uchwała nr 57/2018). Zmienne cech somatycznych i skład ciała analizowano przy użyciu urządzenia Tanita MC-780. Postawę ciała badano za pomocą urzą-dzenia Diers Formetric III 4D. Wyniki. Badania własne dowiodły, że w grupie dziewcząt i chłopców z postawą skoliotyczną istotne statystycznie różnice między dziewczętami a chłopcami występują w odniesieniu do zmiennych: wysokość ciała, zawartość tkanki beztłuszczowej, zawartość tkanki kostnej oraz kąt fazowy. Analiza wyników własnych wykazała, że chłopcy charakteryzują się średnio większą wysokością ciała i większą masą ciała, mają wyższą zawartość tkanki mięśniowej, tkanki kostnej, tkanki beztłuszczowej oraz wyższą zawartość wody, a także mają wyższy wskaźnik masy ciała BMI oraz wyższy wskaźnik podstawowej przemiany materii BMR. Wnioski. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano związek między zmiennymi cech somatycznych i składu ciała a zmiennymi postawy ciała. Stwierdzono zależność wpływu cech somatycznych i składu ciała na postawę skoliotyczną. W badanej grupie stwierdzono zależ-ność wpływu cech somatycznych i składu ciała na postawę ciała pomiędzy podgrupami dziewcząt i chłopców.The introduction. Postural defects affect an increasing number of school-age children. Research shows that children with various posture defects have different anthropometric features. The aim of the study is to analyze the relationship between somatic features and body composition in children with scoliotic posture and sagittal posture defects. Material and methods. The study was conducted on a group of 251 school children aged 9–10 years in the Posturology Laboratory at Collegium Medicum of Jan Kochanowski University in Kielce. Each research participant was informed about the purpose and method of conducting the research and about the possibility of withdrawing from participation at any stage. Studies have been carried out once with the prior written consent of the parent/supervisor. The study was approved by the Bioethical Committee of the Jan Kochanowski University in Kielce (Act No. 57/2018). Anthropometric variables and body composition were analyzed using the Tanita MC-780 device. The body postures were examined using the Diers Formetric III 4D. Results. Own research has shown that in the group of girls and boys with scoliotic attitude, statistically significant differences between girls and boys occur in relation to the variables body height, lean tissue content, bone tissue content and phase angle. The analysis of own results showed that boys are, on average, taller and heavier, have a higher content of muscle and bone tissue, a higher content of lean tissue and a higher water content, have a higher body mass index (BMI) and a higher index of basal metabolic rate (BMR). Conclusions. In the conducted research, relationships between the variables of somatic traits and body composition and the variables of body posture were observed. The influence of somatic features and body composition on the scoliotic attitude was found to be correlated. In the studied group, the influence of somatic features and body composition on body posture was correlated between the subgroups of girls and boys.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8940

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.03.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Wilczyński, Jacek Stanisław

Recenzent:

Mika, Piotr ; Nowak, Zbigniew ; Truszczyńska-Baszak, Aleksandra

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 kwi 2023

Data dodania obiektu:

24 kwi 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9422

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji