Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Ocena poziomu przeciwciał poszczepiennych anty-HBs przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w wybranej populacji zaszczepionej różnymi preparatami w wieloletniej obserwacji

Abstrakt:

Przewlekłe zakażenia WZW typu B pomimo metod szybkiej diagnostyki i szczepienia nadal stanowią problem epidemiologiczny, społeczny i ekonomiczny [76,97]. Szacuje się, że wirus zainfekował dwa miliardy ludzi na świecie, z których około 360 milionów osób jest chronicznie zakażonych. Osoby przewlekle zakażone są bardziej narażone na rozwój ciężkiej choroby, która może prowadzić do marskości wątroby i raka wątrobowo-komórkowego, co rocznie powoduje szacunkową liczbę 500 000-700 000 zgonów na całym świecie [104,121,130]. Szereg badań przeprowadzonych w wielu krajach potwierdziło, że powszechne szczepienie dzieci i młodzieży jest najskuteczniejszą z metod ograniczenia chorób związanych z zakażeniem WZW typu B [39,45,46,69].
Ocena poziomu przeciwciał poszczepiennych anty HBs przeciwko WZW typu B w wybranej populacji zaszczepionej różnymi preparatami w wieloletniej obserwacji.
Badanie prowadzone było w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słaboszowie z siedzibą w Dziaduszycach- w Ośrodku Zdrowia w Dziaduszycach oraz w Kalinie Wielkiej. Badaniem zostało objętych 128 pacjentów, którzy zostali zaszczepieni przeciwko WZW różnymi preparatami. Przeprowadzone badanie miało charakter retrospektywny. Podstawą badania była analiza dokumentacji medycznej, która zawiera wynik badań miana przeciwciał poszczepiennych anty HBs przeciwko WZW typu B. Dane uzyskane na bazie dokumentacji medycznej zostały następnie poddane analizie zależnie od rodzaju przyjętej szczepionki, schematu szczepienia oraz czasu, który upłynął od wakcynacji.
Analizy wykazały, że osoby zaszczepione różnymi rodzajami szczepionek różnią się od siebie istotnie pod względem poziomu przeciwciał w organizmie. Test post hoc Gamesa-Howella wykazał istnienie istotnych różnic między szczepionkami Engerix B i Euvax B (w przypadku szczepionki Engerix B poziom przeciwciał był istotnie wyższy niż w przypadku szczepionki Euvax B – por. tab. 12) oraz Engerix B i Hepavax Gene (w przypadku szczepionki Engerix B poziom przeciwciał był istotnie wyższy niż w przypadku szczepionki Hepavax Gene – por. tab. 12). Nie stwierdzono istotnych różnic między poziomem przeciwciał w grupach osób zaszczepionych szczepionkami Euvax B i Hepavax Gene. Nie stwierdzono istnienia istotnych różnic między osobami zaszczepionych w trybie trzyszczepiennym, czteroszczepiennym i przyspieszonym, pod względem poziomu przeciwciał w organizmie pacjentów. Wynik testu porównań międzygrupowych Kruskala-Wallisa był nieistotny statystycznie.
W toku przeprowadzonych badań wykazano, że osoby zaszczepione przeciwko WZW typu B różnymi rodzajami szczepionek różnią się od siebie istotnie pod względem poziomu przeciwciał poszczepiennych anty-Hbs. Poziom przeciwciał anty-Hbs u osób zaszczpionych Engerixem B jest wyższy niż u pacjentów po wakcynacji Euvaxem B. Poziom przeciwciał poszczepiennych anty-Hbs u pacjentów zaszczepionych Engerixem B jest wyższy niż u osób po wakcynacji Hepavax Gene. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem poziomu przeciwciał w grupach osób zaszczepionych preparatami Euvax B i Hepavax Gene. Nie stwierdzono istnienia istotnych różnic między osobami zaszczepionymi w trybie trzyszczepiennym, czteroszczepiennym i przyspieszonym pod względem poziomu przeciwciał w organizmie pacjentów.


Despite rapid diagnostic methods and vaccinations, chronic hepatitis B infection still poses epidemiological, social and economic problem. It is estimated that the virus has infected 2 billion people in the world, 360 million of whom are chronically infected. Chronically infected people are more prone to develop a serious case of the disease which may lead to cirrhosis and hepatocellular carcinoma, which account for estimated 500,000-700,000 deaths in the entire world. A slew of studies conducted in many countries has confirmed that vaccinating large numbers of children and teenagers is the most effective method of reducing diseases related to hepatitis B infections.
The assessment of the level of vaccine-induced HBs antibodies protective against hepatitis B in a selected population immunized with different vaccines in an observation conducted for many years.
The study was conducted from 1 January 2019 to 31 December 2020 in Independent Public Health Care Facility [Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej] in Słaboszów located in Dziaduszyce - health centres in Dziaduszyce and Kalina Wielka. 128 patients included in the study were vaccinated against hepatitis B with different vaccines. The study had a retrospective character. It was based on the analysis od medical reports which contained results of tests for vaccine-induced HBs antibody titers against hepatitis B. The data obtained on the basis of medical reports was analyzed relative to the kind of vaccine that was administered, vaccination plan and time that elapsed from vaccination.
The analyses showed that people immunized with different kinds of vaccines had substantialy different levels of antibodies. Games-Howell post hoc test showed there were considerable differences between Engerix B and Euvax B vaccines (for Engerix B the level of antibodies was considerably higer than for Euvax B – compare figure 7) and between Engerix B and Hepavax Gene (for Engerix B the antibody level was considerably higher than for Hepavax Gene – compare figure 7). No significant difference between the antibody level was found in groups of people immunized with Euvax B and Hepavax Gene. No significant difference between the antibody level was found for patients immunized with three doses, four doses and in accelarated vaccination. The result of Kruskal-Wallis test for inter-group comparison was statistically insignificant.
Studies revealed that patients immunized against hepatitis B with different kinds of vaccines had considerable different levels of vaccine-induced HBs antibodies. The HBs antibody level for patients immunized with Engerix B is higher than that for patients immunized with Euvax B. The HBs vaccine-induced antibody level for patients immunized with Engerix B is higher than that for patients immunized with Hepavax Gene. No significant difference between the antibody level was found for groups of patients immunized with Euvax B and Hepavax Gene. No significant difference between the antibody level was found for patients immunized with three doses, four doses and in accelarated vaccination.

Uwagi:

Zawiera bibliografię ; Zawiera ilustracje ; Streszcz. ang.

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8681

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

23.01.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Kielar, Maciej ; Dutkiewicz, Ewa

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 mar 2023

Data dodania obiektu:

14 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9144

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji