Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wpływ Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych na ochronę praw mniejszości narodowych w państwach Azji Centralnej

Tytuł odmienny:

Influence of the OSCE High Commissioner on National Minorities on the protection of the rights of national minorities in the countries of Central Asia

Abstrakt:

In my dissertation, I refer to the human rights protection system created by the Organization for Security and Cooperation in Europe. It is the least known of the European human rights systems. The subject of the European Union, including its approach to the protection of human rights, is of great interest. There is a broadth of content on the Council of Europe, especially the European Court of Human Rights in Strasbourg. OSCE bodies do not enjoy such interest among scientists. One of the active organs of the OSCE is the High Commissioner on National Minorities. I am particularly interested in the specific form of activity of the High Commissioner by creating and promoting the so-called soft law. The recommendations of the High Commissioner refer to the norms of international law in the field of human rights protection. The originality of the selection of the topic lies in the fact that no scientific monograph on this topic has yet been prepared. There are no book publications in Polish literature that would comprehensively and thoroughly deal with the discussed topic. My doctoral dissertation was largely based on English-language literature (concerning the activities of the OSCE, and especially the High Commissioner on National Minorities) and Russian-language sources describing the legal and factual status of the implementation of the rights of national minorities in Central Asian countries.In my dissertation, I use general methodological methods of cognition. All the methods listed below are to verify the hypotheses. I follow the so-called the principle of the order of solving problems, which in an orderly manner allows to determine the legitimacy of the hypotheses. My dissertation meets the methodological requirement of considering phenomena in a specific way. I tried to take into account all the factors influencing the attitude of Central Asian states towards national minorities, such as legal, economic, historical, cultural, geopolitical and political. I used various perspectives: historical, systemic, structural, functional and prognostic. On the basis of the legal and dogmatic methods, an analysis of international law was made. This method was also used in the analysis of the national legislation of Central Asian states in the area of ​​protection of the rights of national minorities.


Przedmiot dysertacji dotyczy obszaru wolności i praw jednostki. Ochroną praw człowieka zajmują się różne instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe. Globalnie problem ochrony praw człowieka znajduje się w gestii Organizacji Narodów Zjednoczonych. Skuteczniejsze okazały się jednak systemy regionalne. Najsprawniejszy to system europejski. W zakresie ochrony praw człowieka na kontynencie europejskim działają aż trzy organizacje: Rada Europy, Unia Europejska i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Każda z tych organizacji dysponuje rozmaitymi instrumentami prawnymi, aby zapobiegać naruszeniom praw człowieka. Niniejsza praca odwołuje się do systemu ochrony praw człowieka stworzonego przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest to najmniej znany z europejskich systemów ochrony praw człowieka. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się tematyka Unii Europejskiej, w tym jej podejście do ochrony praw człowieka. Bogata literatura dotyczy Rady Europy, a zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Organy OBWE nie cieszą się takim zainteresowaniem wśród naukowców. Wbrew nazwie oprócz państw europejskich uczestnikami OBWE są także Stany Zjednoczone, Kanada oraz państwa Azji Centralnej powstałe po upadku ZSRR - Kazachstan , Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Uzasadnienie wyboru tematu dysertacji wiązało się więc z tym, że standardy wypracowane w ramach OBWE nawiązują w szczególności do europejskiej kultury prawnej i politycznej. Interesującym było więc podjęcie badań, jak te standardy oddziałują na państwa Azji Centralnej, pozostające przecież w innej kulturze prawnej i politycznej, a także posiadające inną tradycje historyczną. Dodatkowym uzasadnieniem było to, że na terenie państw Azji Centralnej znajdują się liczne mniejszości narodowe, etniczne i religijne. Istotnym było więc ustalenie, jak OBWE oddziałuje na ochronę mniejszości narodowych. Jednym z wyspecjalizowanych organów OBWE jest Wysoki Komisarz do spraw Mniejszości Narodowych. Aktywność tego organu w regionie Azji Centralnej nie była przedmiotem kompleksowych badań, a jedynie przedmiotem cząstkowych publikacji. Dysertacja stanowi więc próbę wypełnienia luki, która się w tym zakresie się utrzymywała.Szczególnie interesująca wydaje się kwestia specyficznej formy działalności Wysokiego Komisarza poprzez tworzenie i propagowanie tzw. soft law (miękkiego prawa). Zalecenia Wysokiego Komisarza odwołują się do norm prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw człowieka, w szczególności do dorobku OBWE, Rady Europy i Unii Europejskiej.Tematyce funkcjonowania i efektywności systemów ochrony praw człowieka zostały poświęcone coroczne Międzynarodowe Konferencje Naukowe Praw Człowieka, organizowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Dorobek naukowy konferencji został opublikowany w latach 2010-2021 r. Podczas tych konferencji autor dysertacji miał okazję przedstawić wyniki działalności Wysokiego Komisarza w odniesieniu do poszczególnych aspektów ochrony praw mniejszości w państwach Azji Centralnej. W dysertacji doktorskiej podjęto próbę zaprezentowania całościowego ujęcia. Państwa Azji Centralnej stanowią istotny obszar zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej, gdyż ich geopolityczne znaczenie wciąż rośnie. Świadczy o tym walka o wpływy na tym terenie pomiędzy Rosją, Chinami i Turcją. Nie jest wiec przypadkiem, że środowiska naukowe coraz częściej podejmują analizy problemów rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego państw tego regionu. Dysertacja doktorska została oparta w znacznej mierze na podstawie literatury anglojęzycznej (dotyczącej działalności OBWE, a zwłaszcza Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych) oraz na źródłach rosyjskojęzycznych opisujących stan prawny i faktyczny w zakresie realizacji praw mniejszości narodowych w państwach Azji Centralnej.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8676

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

20.01.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) ; Paruch, Stanisław Adam. Promotor pomocniczy

Recenzent:

Bisztyga, Andrzej ; Przywora, Bogusław

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa:

Nauki prawne

Wydział:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

13 mar 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9139

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji