Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title:

Alternative title:

The atechment style in adulthoodand the intensification of the features of anxiety and anger in men convicted of using violence ina a partnership

Abstract:

Wprowadzenie: Według Światowej Organizacji Zdrowia, jedynym z najistotniejszych zjawisk zakłócających dobrostan rodziny, jest zjawisko przemocy domowej. Wśród czynników predykcyjnych dla stosowania przemocy w relacji partnerskiej, wymienia się funkcjonowanie emocjonalne oraz styl przywiązania. Cel pracy: Określenie istnienia związku między stylem przywiązania w dorosłości a nasileniem cechy lęku i złości u mężczyzn skazanych za stosowanie przemocy w związkach partnerskich.ł i metody: Badania przeprowadzono z udziałem 207 mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Kielcach, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu z art. 207 Kodeksu Karnego za stosowanie przemocy wobec obecnej lub byłej partnerki. W badaniach zastosowano Zrewidowaną Skalę Przywiązania u Dorosłych, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku ISCL - arkusz X-2, Kwestionariusz Samooceny STAXI - 2, Kwestionariusz Agresji Buss'a i Perry'ego w wersji Amity oraz ujmujący zmienne socjodemograficzne autorski kwestionariusz ankiety.: Inkarcerowani sprawcy przemocy w swojej subiektywnej ocenie prezentowali różne style przywiązania w relacji partnerskiej: 50% z nich uważało, że ich styl przywiązania jest bezpieczny, 32,1% zaabsorbowany, 13,3% lękowy, 4,6% unikający(n=196, p<0,001). U 5,3% (n=11) styl przywiązania nie był klarowny. Skazani mężczyźni byli zdania, że nie są skłonni do agresji fizycznej i werbalnej. Z wyjątkiem badanych deklarujących lękowy styl przywiązania, postrzegali siebie jako osób o niskiej lub przeciętnej agresywności. Obserwowali u siebie przeciętną dyspozycję do reagowania lękiem. Sprawcy przemocy deklarujący pozabezpieczne style przywiązania rejestrowali u siebie wyższy poziom wrogości (p<0,001). Mężczyźni uważający, że ich styl przywiązania jest bezpieczny, rejestrowali u siebie relatywnie najniższy poziom osobowościowej dyspozycji do reagowania stanem złości (p=0,007), najmniejszą skłonność do jej tłumienia (p=0,007) oraz najwyższy poziom kontroli jej wyrażaniaw agresywnych zachowaniach (p<0,001). Ujawniono u nich najliczniejsze związki między złością i agresją. U sprawców przemocy prezentujących w swojej subiektywnej ocenie bezpieczny i zaabsorbowany styl przywiązania, wykazano współwystępowanie lęku z agresją i złością. Wnioski: Inkarcerowani sprawcy przemocy w swojej subiektywnej ocenie prezentowali różne style przywiązania w relacji z ofiarą. Większość mężczyzn obserwowała u siebie wysoki poziom bliskości oraz komfort zależnościw relacji z ofiarą. Deklarowany styl przywiązania różnicował sprawców przemocy pod względem dostrzeganego u siebie poziomu wrogości, skłonności do tłumienia złości, kontroli zewnętrznej ekspresji złości, a także osobowościowej dyspozycji do reagowania lękiem i złością. Bez względu na deklarowany styl przywiązania, sprawcy przemocy obserwowali u siebie przeciętne lub niskie skłonności do agresywnych zachowań. Aby wzrosła skuteczność programów resocjalizacyjnych adresowanych do inkrarcerowanych sprawców przemocy, konieczne jest uwzględnienie w ich teoretycznych założeniach, poważnych zniekształceń poznawczych ujawnianych przez sprawców przemocy, które wynikają z silnych mechanizmów obronnych i rozproszonej tożsamości, a także wysokiego poziomu wrogości i powszechności występowania zespołu zależności alkoholowej.


Additional notes:

Zawiera bibliografię ; Streszcz. ang.

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:8666

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

24.08.2020

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Szpringer, Monika Hanna (1966- )

Reviewer:

Stańkowski, Bogdan Wiesław ; Lachowska, Bogusława Halina ; Radziwoń-Zaleska, Maria Teresa

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Mar 13, 2023

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9129

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information