Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Abstrakt:

We współczesnym świecie jednym z istotnych źródeł informacji gospodarczej są sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, obecnie coraz częściej przyjmujące formę raportów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR) lub raportów zintegrowanych. Niniejsza publikacja kontynuuje tematykę, którą podjęłam w poprzedniej monografii pt. Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jej celem jest scharakteryzowanie raportowania działalności odpowiedzialnej, podstawowych założeń i instrumentów, narzędzi CSR oraz najważniejszych indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. Dokonano w nich przeglądu i usystematyzowania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów raportowania działalności odpowiedzialnej, standardów wdrażania CSR oraz indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Rozdział pierwszy prezentuje, jak wygląda komunikacja przedsiębiorstwa z interesariuszami, omówione zostały formy raportowania społecznego oraz zintegrowanego, a także dyrektywa 2014/95/UE zwana dyrektywą NFRD oraz dyrektywa CSRD. Przeprowadzono w nim również analizę haseł „raport społeczny” i „raport zintegrowany” w Google Trends. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały poszczególne standardy, za pomocą których przedsiębiorstwa sporządzają raporty. Są to m.in. wytyczne Organizacji Współpracy Regionalnej i Rozwoju dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD Guidelines for Multinationa Enterprises) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady ustanowione podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux, Standardy AA1000, SA 8000, wytyczne Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, norma ISO 26000. Ostatni, trzeci rozdział dotyczy indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Została w nim omówiona struktura powstania oraz zasady działania polskiego projektu Respect Index, jego następcy – indeksu WIG-ESG oraz Financial Times Stock Exchange 4 Good, Dow Jones Sustainability World Index, Calvert Social Index, a także korzyści dla spółki giełdowej, znajdującej się w indeksie spółek odpowiedzialnych. Każdy rozdział zakończony jest krótkim podsumowaniem. Książka jest adresowana do osób zajmujących się naukowo lub praktycznie koncepcją CSR, w tym menadżerów, pracowników korporacji, firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), instytucji finansowych, pracowników uczelni i wydziałów ekonomicznych, studentów i innych zainteresowanych chcących zwiększyć poziom swojej wiedzy na temat teorii i praktyki raportowania społecznej odpowiedzialności, standardów wdrażania CSR oraz indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Opracowanie to może być również pomocne dla pracowników dydaktycznych oraz studentów, którzy realizują zajęcia z przedmiotu „społeczna odpowiedzialność biznesu” lub pokrewnych.

Spis treści:

Spis treści
WSTĘP 7
Rozdział 1 RAPORTOWANIE DZIAŁALNOŚCI ODPOWIEDZIALNEJ . 13
1.1. Komunikacja przedsiębiorstwa z interesariuszami 13
1.2. Raportowanie społeczne . 18
1.3. Raportowanie zintegrowane 28
1.4. Dyrektywa 2014/95/UE (tzw. dyrektywa NFRD) . 43
1.5. Dyrektywa dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju . 49
1.6. Analiza haseł „raport społeczny” i „raport zintegrowany” . 63
1.7. Podsumowanie 67
Rozdział 2 STANDARDY WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW . 73
2.1. Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 73
2.2. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych . 80
2.3. Zasady ustanowione podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux 83
2.4. Standardy AA 1000, SA 8000 88
2.5. Wytyczne Global Reporting Initiative . 93
2.6. United Nations Global Compact . 103
2.7. Norma ISO 26000 107
2.8. Podsumowanie 118
Rozdział 3 INDEKSY GIEŁDOWE SPÓŁEK ODPOWIEDZIALNYCH . 125
3.1. Ogólna charakterystyka indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych 125
3.2. Respect Index 129
3.3. Indeks WIG-ESG 143
3.4. Financial Times Stock Exchange 4 Good . 146
3.5. Dow Jones Sustainability World Index . 159
3.6. Calvert Social Index . 164
3.7. Korzyści dla spółki giełdowej znajdującej się w indeksie spółek odpowiedzialnych 167
3.8. Podsumowanie 171
ZAKOŃCZENIE . 173
BIBLIOGRAFIA . 177
SPIS RYSUNKÓW . 189
SPIS TABEL 191
SPIS WYKRESÓW 193

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

194 s.

ISBN:

978-83-67580-16-8

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2022

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10097 ; doi:10.25951/8454

Język:

polski

Typ:

tekst

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2023

Data dodania obiektu:

22 lis 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/8454

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji