Object

Planned object

Title: Interdyscyplinarne badania nad dyskursem medycznym

Contributor:

Gonigroszek, Dorota. Red. ; Szmigiero, Katarzyna. Red.

Abstract:

Monografia pt. Interdisciplinary insights into medical discourse („Interdyscyplinarne badania nad dyskursem medycznym”) pod redakcją Doroty Gonigroszek i Katarzyny Szmigiero obejmuje jedenaście rozdziałów tematycznych podejmujących problematykę zdrowia i choroby. Rozdziały pogrupowano zgodnie z opisywanym problemem, zjawiskiem literackim czy kulturowym lub motywem. W pierwszej części publikacji znajdują się artykuły, których autorzy opisują zjawiska zdrowia i choroby z perspektywy historycznej. Druga część monografii obejmuje rozdziały poświęcone badaniom literaturoznawczym. W ostatniej, trzeciej części książki czytelnik znajdzie prace dotyczące językoznawstwa. Autorzy poszczególnych rozdziałów piszą na temat historii epidemii, sunnach (zbiorach hadisów) z okresu wczesnego islamu i zawartych w nich wzmiankach, jak radzić sobie z epidemiami, magnetyzmie używanym w terapii chorób psychosomatycznych, higienie wśród polskich dzieci w okresie międzywojennym, narracji osób doświadczających chorób psychicznych. Dwa rozdziały dotyczą epidemii koronawirusa Covid-19, postrzegania choroby i związanej z nim izolacji społecznej. W monografii dotknięto też problemów: afazji, konceptualizacji chorób, środków perswazyjnych używanych w reklamach (środki na potencję). Redaktorki tomu zauważają, że współczesną naukę cechuje interdyscyplinarność. Liczne publikacje z zakresu humanistyki czy nauk społecznych ukazują zainteresowanie wspólną problematyką. Podobnie szeroko pojęte nauki medyczne wykraczają poza ramy samodzielności i czerpią z osiągnięć innych obszarów naukowych dociekań, jak udowadniają to autorzy rozdziałów monografii.

Table of contents:

Spis treści
Table of contents
Wstęp .......................................................................................................................... 7
Preface ........................................................................................................................ 9
Perspektywa historyczna Historical perspecive ................................................................................................. 11
Błażej Cecota Wybrane elementy dyskursu epidemicznego w muzułmańskiej tradycji średniowiecznej Selected aspects of the epidemic discourse in the Muslim medieval tradition .......................................................................... 13
Michał Stolarczyk Imaginarium maladyczne. Mody terapeutyczne. Magnetyzm zwierzęcy a niemiecka medycyna romantyczna ................................. 39
Anna Sęderecka Materialne ślady chorób zakaźnych z okresu nowożytności w Piotrkowie Trybunalskim .............................................. 55
Katarzyna Szymczyk Higiena szkolna w Polsce międzywojennej z uwzględnieniem opieki zdrowotnej nad dziećmi ................................................. 71
Badania literackie Literary studies ......................................................................................................... 85
Katarzyna Szmigiero Construction of illness identity in chosen English-language autopathographies . 87
Agnieszka Stanecka „Nie ma się czego bać” – zagrożenia w obliczu pandemii na podstawie Przebłysków Zadie Smith ................................ 107
Ewa Wiśniewska Bloodbath and zombies. Female deaths in George R. R. Martin’s A Song of Ice and Fire ......................... 121
Badania językoznawcze Linguistic studies ....................................................................................................... 131
Dorota Gonigroszek Metonimiczna podstawa nazewnictwa chorób na przykładzie polskich i angielskich terminów derywowanych od nazw barw ............................ 133
Urszula Niekra Zaburzenia struktury gramatycznej wypowiedzi afatycznych – agramatyzm ....... 147
Aleksandra Matysiak, Julita Woźniak Dlaczego konar nie płonie. Środki językowe wykorzystywane w reklamach suplementów na potencję ...................................... 159
Julita Woźniak Od męki do raju. Skojarzenia z czasem pandemii COVID-19 na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów .......... 177

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

190 s.

ISBN:

978-83-67580-07-6

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/6423

Language:

polski ; angielski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Dec 7, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/6423

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information