Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Bezpieczeństwo państwa – wybrane zagadnienia

Abstrakt:

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których poruszona zostałam tematyka bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem aktualnych wyzwań i zagrożeń. Rozdział pierwszy dotyczy przestępczości zorganizowanej. Poruszone zagadnienia oparte zostały na najnowszych dokumentach i obejmują problematykę, która dotyczy państw Unii Europejskiej i nie tylko. W rozdziale drugim przedstawiono nowoczesne oblicza wojny na przykładzie konfliktu rosyjsko – ukraińskiego. Zwrócono szczególną uwagę na rodzaj i natężenie informacji wpływających na poczucie zagrożenia. Przedstawiono także rolę i znaczenie informacji we współczesnych konfliktach oraz założenia wojny hybrydowej wykorzystującej szereg działań: od dezinformacji i fake newsów po działania destabilizacyjne i zbrojne. Idee wojny hybrydowej (nowej drogi wojny) nabrały szczególnego znaczenia po tym, jak Rosja wykorzystała Olimpiadę w Soczi do „rozmycia” aneksji Krymu. Dla Rosji informacja stała się bronią, zaś środki niewojskowe okazały się być równie skuteczne jak broń konwencjonalna. W kolejnym rozdziale zaprezentowana została koncepcja bezpieczeństwa społecznego Chin, w której dominuje kwestia suwerenności terytorialnej. W Chinach human security rozumie się nie jako bezpieczeństwo jednostki, lecz jako bezpieczeństwo społeczeństwa jako całości, zaś dla określenia bezpieczeństwa społecznego używa się terminu „nietradycyjne bezpieczeństwo”. Omówiono obowiązujące w Chinach oficjalne dokumenty traktujące o bezpieczeństwie społecznym. Istotną kwestią z punktu widzenia omawianego tematu jest również wprowadzony przez Chiny System Zaufania Społecznego, wpisujący się w koncepcję bezpieczeństwa jednostek. W rozdziale czwartym monografii została zawarta problematyka zagrożeń ekologicznych XXI wieku. Uwzględniając specyficzny charakter oraz wielowymiarowość współczesnych zagrożeń ekologicznych scharakteryzowano przede wszystkim zagrożenia o podłożu: geologicznym, hydrologiczno-meteorologicznym oraz technologicznym. Wiele uwagi poświęcono analizie i ocenie następstw tych zagrożeń dla całego ekosystemu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski. Rozdział piąty poświęcony jest problematyce zagrożeń epidemicznych, a także zagrożeń związanych z celowym użyciem patogenów biologicznych jako narzędzia agresji. Szczególną uwagę poświęcono analizie historycznej najważniejszych przypadków epidemii oraz zagrożeniom epidemicznym związanym z wirusami: SARS, MERS, ptasiej grypy, świńskiej grypy, Eboli, SARS-CoV-2, Zika, Nipah, Lassa oraz z wirusem małpiej ospy (MPXV). Druga cześć tego rozdziału zawiera analizę historyczną celowego użycia patogenów biologicznych jako narzędzia agresji oraz przykłady współczesnych ataków z użyciem czynników aktywnych broni biologicznej. Monografię zamyka tematyka z zakresu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej (także w Polsce) wzrosła liczby pojazdów, a to prowadzi do wzrostu liczby zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Stąd też w rozdziale Bezpieczeństwo ruchu drogowego – czynniki zagrożeń zaprezentowano istotę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz scharakteryzowano czynniki zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci modelu U-P-O i zachodzące między nimi powiązania. Z kolei w rozdziale Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo ruchu drogowego przedstawiono istniejący stan wiedzy na temat tych aplikacji, ich definicje, korzyści z ich stosowania, a także ich strukturę, podział oraz architekturę. Następnie scharakteryzowano oddziaływanie inteligentnych systemów transportowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp 1.
Przestępczość zorganizowana
1.1.Istota i geneza przestępczości zorganizowanej 11
1.2. Metody i formy walki z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej 15
1.3. ONZ w walce z przestępczością zorganizowaną 25
1.4. INTERPOL – metody i formy walki z przestępczością zorganizowaną 28
1.5. Instytucje i formy walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce 33
1.6. Główne obszary działalności przestępczościzorganizowanej 37
2. Nowoczesne oblicze wojny na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Wprowadzenie 49
2.1. Informacja, dezinformacja i fake newsy jako elementy wojny informacyjnej 51
2.2. Wojna informacyjna – nowa wojna? 54
2.3. Konflikt rosyjsko-ukraiński jako przykład wojny hybrydowej 57
2.4. Przekazy ukraińskie o wojnie 59
2.5. Przekazy rosyjskie o wojnie 61
3. Bezpieczeństwo społeczne i human security w Chinach – nowe kierunki rozwoju? Wprowadzenie 65
3.1. Bezpieczeństwo społeczne i human security – podstawy teoretyczne 66
3.2. Bezpieczeństwo społeczne i human security w Chinach – strategie zorientowane na państwo i partię 69
3.3. Prawa człowieka w Chinach w kontekście koncepcji human security 78
3.4. System Wiarygodności Społecznej w Chinach – bezpieczeństwo jednostek i bezpieczeństwo państwa czy system powszechnej inwigilacji? 82
4. Zagrożenia ekologiczne
4.1. Istota i typologia zagrożeń ekologicznych 87
4.2. Zagrożenia ekologiczne i ich następstwa ze szczególnym uwzględnieniem Polski 96
5. Zagrożenia epidemiczne i związane z użyciem broni biologicznej
5.1. Zagrożenia epidemiczne 115
5.2. Zagrożenia związane z użyciem broni biologicznej 124
6. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – czynniki zagrożeń
6.1. Model U-P-O 141
6.2. Uczestnik/użytkownik ruchu drogowego 142
6.3. Pojazd 148
6.4. Otoczenie 150
7. Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo ruchu drogowego
7.1. Inteligentne systemy transportowe – pojęcie, istota i korzyści 155
7.2. Struktura, architektura i podział inteligentnych systemów transportowych 162
7.3. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych a poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 174
Zakończenie 181
Bibliografia 187
Spis tabel 207
Spis rysunków 207

Miejsce wydania:

Kielce

ISBN:

978-83-67580-02-1

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2022

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10088 ; doi:10.25951/5022

Język:

polski

Typ:

tekst

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

22 lis 2023

Data dodania obiektu:

22 lis 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5022

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji