Object

Planned object

Title: Model dojrzałego obywatelstwa w nurcie badań nad edukacją polityczną w krajach niemieckiego obszaru językowego

Abstract:

Edukacja obywatelska jest fenomenem, który wymaga zarówno od państwa, jak i obywatela nieustannej pracy i gotowości do działania w warunkach zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. Monografia zatytułowana Model dojrzałego obywatelstwa w nurcie badań nad edukacją polityczną w krajach niemieckiego obszaru językowego ma na celu ukazanie środowiska edukacji obywatelskiej (Politische Bildung) w Niemczech, Austrii i Szwajcarii przez pryzmat wzorców, idei i koncepcji dojrzałego obywatelstwa. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa edukacja obywatelska w dojrzałych systemach demokratycznych, jakie czynniki ją warunkują i jak skutecznie przekazywać wartości oraz postawy obywatelskie bez ograniczania wolności jednostki. Rozważania osadzone na gruncie badawczym nad zmieniającym się paradygmatem obywatelstwa pozwoliły na sformułowanie wniosków z analizy, które w obliczu internacjonalizacji mogą okazać się przydatne w badaniach nad społeczeństwem i systemami edukacji obywatelskiej.

Table of contents:

Spis treści
Wstęp .......................................................................................................................... 7
Rozdział I Politische Bildung w krajach niemieckiego obszaru językowego ......................... 15
1.1. Pojęcie Politische Bildung ................................................................................... 15
1.2. Obywatel jako podmiot Politische Bildung – koncepcje dojrzałego obywatelstwa w niemieckojęzycznej literaturze przedmiotu ................... 26
1.3. Status naukowy Politische Bildung ..................................................................... 35
Rozdział II Obywatelstwo ............................................................................................................ 49
2.1. Pojęcie obywatelstwa i jego wymiar polityczny, społeczny i kulturowy ............ 49
2.2. Dynamika procesu kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w świetle debaty interparadygmatycznej ................................................................... 61
2.3. Partycypacja polityczna ...................................................................................... 78
Rozdział III Model dojrzałego obywatela w Niemczech ............................................................. 81
3.1. Koncepcje Politische Bildung w Niemczech ...................................................... 81
3.2. Rola i miejsce edukacji obywatelskiej w systemie politycznym ........................ 92
3.3. Kompetencje dojrzałego obywatela .................................................................. 101
Rozdział IV Model dojrzałego obywatela w Austrii ................................................................... 113
4.1. Koncepcje Politische Bildung w Austrii ............................................................. 113
4.2. Rola i miejsce edukacji obywatelskiej w systemie politycznym ........................ 122
4.3. Kompetencje dojrzałego obywatela .................................................................... 127
Rozdział V Model dojrzałego obywatela w Szwajcarii ............................................................. 135
5.1. Koncepcje Politische Bildung w Szwajcarii ........................................................ 135
5.2. Rola i miejsce edukacji obywatelskiej w systemie politycznym ......................... 154
5.3. Kompetencje dojrzałego obywatela ..................................................................... 165
Zakończenie i wnioski ............................................................................................... 175
Spis tabel i rysunków ................................................................................................. 179
Bibliografia .................................................................................................................. 181

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

204 s.

ISBN:

978-83-67580-00-7

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/5020

Language:

polski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Nov 9, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/5020

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information