Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wolność i twórcza destrukcja

Tytuł odmienny:

Freedom and creative destruction

Abstrakt:

Dysertacja jest próbą omówienia znaczenia wolności indywidualnej, z perspektywy libertariańskiej, oraz procesów zachodzących w gospodarce kapitalistycznej, które kryją się pod pojęciem twórczej destrukcji. Celem omówienia tych zagadnień jest uzasadnienie, dlaczego zjawiska te mają duże znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki, i dlaczego pełnią istotną rolę w twórczości autora tej analizy. Została poruszona problematyka „wolności od” i „wolności do”, a także doktryna anarchizmu i libertarianizmu w kontekście efektywności gospodarczej i zakresu swobód, jakie oferują z perspektywy jednostki. Następnie zaprezentowany został wpływ, jaki na wyzwalanie się zawodu artysty miał rozwój własności prywatnej, kapitalizmu, liberalizmu, indywidualnego inwestowania w sztukę i pojawienia się prywatnych galerii. Na przykładach historycznych oraz z uwzględnieniem argumentacji austriackiej szkoły ekonomii, omówiony został wpływ pośrednictwa państwa z perspektywy sztuki, oraz w jaki sposób odchodzenie od tej formy mecenatu przyczynia się do zwiększania wolności dla artysty i odbiorcy sztuki. Analiza tych zagadnień dała możliwość zaprezentowania, dlaczego to libertariańska perspektywa wolności daje największą swobodę w kulturze i sztuce, i do wyjaśnienia dlaczego wolność w połączeniu z procesami twórczej destrukcji (takimi jak pojawienie się nowych zjawisk w internecie) stanowią dla mnie ważne źródło inspiracji.
The dissertation is an attempt to discuss the meaning of individual freedom, from the libertarian perspective, and the processes taking place in the capitalist economy, which are defined as creative destruction. The purpose of discussing these issues is to justify why these phenomena are of great importance for the development of culture and art, and why they play an important role in the author's work. The issues of "freedom from" and "freedom to" were discussed, as well as the doctrine of anarchism and libertarianism in the context of economic efficiency and the scope of freedoms they offer from the perspective of the individual. Then the impact of the development of private property, capitalism, liberalism, individual investment in art and the emergence of private galleries on the liberation of the artist's profession was presented. The influence of state mediation from the perspective of art was discussed on the basis of historical examples and taking into account the arguments of the Austrian school of economics, and how departing from this form of patronage contributes to increasing freedom for the artist and the recipient of art. The analysis of these issues gave the opportunity to present why the libertarian perspective of freedom gives the greatest freedom in culture and art, and to explain why freedom combined with processes of creative destruction (such as the emergence of new phenomena on the Internet) constitute an important source of inspiration for me.

Uwagi:

Zawiera ilustracje kolorowe ; Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4608

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; angielski

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

22.04.2021

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Sikorski, Tomasz

Recenzent:

Jarodzki, Paweł ; Waras, Mariusz

Dziedzina nauki:

Dziedzina sztuki

Dyscyplina naukowa:

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Wydział:

Wydział Sztuki

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lip 2023

Data dodania obiektu:

7 lis 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4943

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji