Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wartość prognostyczna e-kadheryny, beta-kateniny i wimentyny wraz ze zjawiskiem tumor budding w raku odbytnicy i ich związek z wybranymi czynnikami kliniczno-patologicznymi

Alternative title:

The prognostic value of the expression of e-cadherin, β-catenin, vimentin and tumor budding in the rectal cancer and its relationship with selected clinical and pathological factors

Abstract:

Wartość prognostyczna e-kadheryny, beta-kateniny i wimentyny wraz ze zjawiskiem tumor budding w raku odbytnicy oraz ich związek z wybranymi czynnikami kliniczno - patologicznymi Wstęp Pomimo znaczącej poprawy w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego, w dalszym ciągu pozostaje on istotnym problemem epidemiologicznym, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Jest trzecią przyczyną nowotworów u mężczyzn i drugą u kobiet na świecie. Na początku XXI wieku w Polsce obserwowano bardzo dynamiczny wzrost zachorowalności na ten nowotwór u obu płci. Umieralność z powodu raka odbytnicy w naszym kraju w dalszym ciągu jest wyższa (szczególnie wśród mężczyzn) niż w innych krajach Unii Europejskiej, choć z każdym rokiem różnice te są mniejsze. Leczenie raka jelita grubego ma charakter interdyscyplinarny. Wprowadzenie techniki operacyjnej całkowitego wycięcia mezorektum spowodowało poprawę rokowania w odniesieniu przede wszystkim do zmniejszenia częstości nawrotów miejscowych i poprawy 5-letnich przeżyćcałkowitych. Zastosowanie przedoperacyjnego napromieniania miednicy mniejszej wysokimi dawkami frakcyjnymi (5x500 cGy) z zabiegiem operacyjnym w ciągu tygodnia od zakończenia napromieniania, gwarantuje lepsze wyniki kontroli miejscowej w porównaniu z samodzielnym leczeniem chirurgicznym. Radioterapia według tego schematu jest standardem postępowania w przypadku, kiedy nie jest konieczne uzyskanie zmniejszenia rozmiarów guza. Główną przyczyną zgonów u chorych na raka odbytnicy pozostaje w dalszym ciągu rozsiew choroby. Obserwuje się ponadto różnice w wynikach leczenia wśród chorych w tym samym stopniu zaawansowania. Uznane kliniczno - patologiczne czynniki ryzyka nawrotu choroby nie zawsze umożliwiają właściwą kwalifikację do określonego postępowania. Poszukuje się więc dodatkowych czynników prognostycznych, do których należy zjawisko tumor budding oraz białka: e-kadheryna, beta-katenina i wimentyna, oceniane przede wszystkim w obrębie inwazyjnego frontu raka.
The prognostic value of the expression of e-cadherin, β-catenin, vimentin and tumor budding in the rectal cancer and its relationship with selected clinical and pathological factors Introduction Rectal cancer still remains a great epidemiological issue in high - developed countries. It is the third greatest cause of neoplasms in male patients and the second largest in female patients worldwide. At the beginning of the 21st century in Poland a very dynamic increase of incidence of rectal cancer was observed. The mortality rate, as a result of rectal cancer, is still higher in Poland comparing to the other European Union countries. Although, the differences decreases each year, consecutively. The treatment of colon cancer is complex and interdisciplinary. Introduction of total mesorectal excision in surgical armamentarium caused improvement in 5-year overall survival rates and local control. Preoperative hypofractionated radiotherapy (5x500 cGy) with surgical procedure within one week after the ending of irradiation is associated with better local control compared to surgery alone. The irradiation according to these schemes is the preferred one if downsizing of the tumor is not necessary. The main cause of death in rectal cancer is dissemination. The differences in treatment results among patients in the same stage of disease are observed. The approved clinical and pathological risk factors for recurrence do not allow for precise identification of patients with rectal cancer to proper treatment. There is still a need for searching for new additional factors such as tumor budding with the expression of e-cadherin, β-catenin and vimentin, that can provide better prognostic information. Objective The main objective of study was to evaluate the probability of the overall observed survival, disease free survival, distant metastasis and local recurrence free survival in patients with advanced rectal cancer depending on tumor budding, the expression of e-cadherin, β-catenin and vimentin.

Additional notes:

Zawiera ilustracje ; Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4607

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

16.04.2021

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Góźdż, Stanisław ; Ciepiela, Izabela. Promotor pomocniczy

Reviewer:

Kordek, Radzisław ; Matkowski, Rafał Adam ; Ryś, Janusz Marian

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki medyczne

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Nov 22, 2022

In our library since:

Nov 7, 2022

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4942

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information