Object

Planned object

Title: Pisarze i ich dzieła. Wybrane zagadnienia literatury powszechnej. Escritores y sus obras. Temas seleccionados de la literatura general

Abstract:

Książka pt. „Pisarze i ich dzieła. Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej. Escritores y sus obras. Temas seleccionados de la literatura general” to zbiór 11 rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu wybitnemu pisarzowi (M. Asturiasowi, J. Borgesowi, K. Hamsunowi, F. Kafce, D. Lawrence, Cz. Miłoszowi, R. Dario, R. Rilkemu, A. Strindbergowi, S. Żeromskiemu, J. Goethemu, A. Mickiewiczowi). Monografia stanowi przegląd fascynacji autorki książki, ukazując plejadę wybitnych pisarzy z różnych zakątków świata. Książka zawiera pogłębione i zaktualizowane studia, publikowane wiele lat temu i rozproszone, co utrudniało dostęp do nich. Jest przejawem pasji badawczej autorki i potrzeby uwrażliwienia oraz formy dzielenia się doświadczeniem dociekań naukowych. Krąg odbiorców mogą stanowić zarówno naukowcy, jak i studenci oraz przyszli tłumacze w Polsce, ale i naukowcy, studenci i tłumacze w Ameryce Łacińskiej, ciekawi prac Danuty Muchy, która od lat przybliża Amerykę Łacińską Europejczykom. Stanie się to możliwe dzięki polsko-hiszpańskiej wersji językowej monografii w przekładzie tłumacza gwatemalskiego z Ameryki Środkowej. Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej różni się bowiem od języka hiszpańskiego w Hiszpanii, gdyż oddaje nieznane w Europie realia i niuanse kulturowe. Tłumaczem jest Renato Vásquez Velásquez , mieszkający aktualnie w Gwatemali, lecz wcześniej zamieszkały w Europie.

Table of contents:

SPIS TREŚCI
Od Autorki ............................................................................. 5
Od Tłumacza .......................................................................... 7
Miguel Ángel Asturias (1899-1974). Zapomniany noblista ................................................................................... 9
Jorge Luis Borges ................................................................. 43
Knut Hamsun i jego powieść Marzyciele............................. 53
Franz Kafka i Milena Jesenská-Pollak ................................. 59
Dawid Herbert Lawrence i jego proza. Wybrane zagadnienia ........................................................................... 73
Dziecięca lektura Czesława Miłosza .................................... 82
O Rubénie Darío słów kilka ................................................. 90
Rainer Maria Rilke i jego miłość ....................................... 113
August Strindberg i jego powieść życia ............................. 125
O Stefanie Żeromskim słów kilka ...................................... 134
Johann Wolfgang Goethe i Adam Mickiewicz .................. 146
TABLA DE CONTENIDO
Del autor ............................................................................. 163
De traductor ........................................................................ 165
Miguel Ángel Asturias (1899-1974). Ganador del premio Nobel olvidado ................................................. 167
Jorge Luis Borges ............................................................... 201
Knut Hamsun y su novela Marzyciele ............................... 211
Franz Kafka y Milena Jesenská-Pollak .............................. 217
David Herbert Lawrence y su prosa. Problemas seleccionados ...................................................................... 231
Lectura infantil de Czesław Miłosz.................................... 240
Unas palabras sobre Rubén Darío ...................................... 248
Maria Rilke y su amor ........................................................ 271
August Strindberg y la novela de su vida ........................... 283
Algunas palabras sobre Stefan Żeromski ........................... 292
Johann Wolfgang Goethe y Adam Mickiewicz ................. 304

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

318 s.

ISBN:

978-83-7133-994-3

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4839

Language:

polski ; hiszpański

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Aug 23, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4839

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information