Obiekt

Tytuł: Rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej

Uwagi o publikacji:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstrakt:

W pracy przedstawiono listę roślin naczyniowych muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej. Każdy z gatunków opatrzono kartogramem prezentującym jego rozmieszczenie na badanym obszarze. Obiektem badań były murawy kserotermiczne, które stanowią nieleśne zbiorowiska roślinne. Najczęściej występują na nasłonecznionych zboczach wzdłuż dolin rzecznych, na podłożu bogatym w węglan wapnia. Murawy kserotermiczne z wieloma cennymi i rzadkimi elementami flory, fauny i innych form życia, takich jak grzyby, są obecnie jednym z najbardziej zagrożonych zbiorowisk roślinnych w Europie. Wyżyna Sandomierska jest mezoregionem należącym do makroregionu Wyżyny Kieleckiej, o powierzchni około 1140 km2 . Badany obszar stanowi dogodne miejsce uprawy winorośli, warzyw czy sadownictwa ze względu na warunki klimatyczne i glebowe. Gruba pokrywa lessowa przyczyniła się do wykształcenia typowego krajobrazu rolniczego. Badania florystyczne prowadzono w latach 2014–2016, wykorzystując metodę kartogramu. Podział badanego terenu oparto na siatce ATPOL. Jest on położony w trzech „dużych” kwadratach (EE, FE, FF) oraz 21 „małych” (10 × 10 km). Obszar objęty inwentaryzacją zawiera 234 jednostki pól badawczych (2,5 × 2,5 km). Za stanowisko badawcze uznano każdy płat murawy kserotermicznej. Maksymalna liczba notowań, jaką mógł osiągnąć dany gatunek, wynosi 133. Flora muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej liczy 516 rodzimych i zadomowionych gatunków obcego pochodzenia. Stwierdzone gatunki należą do 82 rodzin i 277 rodzajów. Dla poszczególnych gatunków podano informacje odnośnie do stopnia częstości występowania i statusu geograficzno-historycznego. Flora zawiera 42 gatunki prawnie chronione, w tym 26 podlegających ochronie ścisłej, a 16 ochronie częściowej. 13 z nich zamieszczonych jest w Polskiej Czerwonej Księdze, 70 w Polskiej Czerwonej Liście i 97 znajduje się w regionalnej czerwonej liście Wyżyny Małopolskiej. Do najcenniejszych i zagrożonych elementów flory należą: Achillea setacea, Adonis vernalis, Bothriochloa ischaemum, Cerasus fruticosa, Clematis recta, Linosyris vulgaris, Orchis militaris, Orthanta lutea, Rosa gallica, Stipa capillata oraz S. pulcherrima. Intensyfikacja rolnictwa doprowadziła to siedlisko na skraj wyginięcia. Podczas prowadzonych badań terenowych zaobserwowano również inne ważne zagrożenia, takie jak: proces zarastania, intensywne rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych (zwłaszcza Solidago canadensis), zwiększenie udziału ekspansywnych gatunków rodzimych, a także odnotowano zwiększający się udział gatunków ruderalnych i segetalnych. Dalsze zaniechanie ochrony czynnej muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej doprowadzi do ich całkowitego zubożenia lub w wielu przypadkach utraty.

Spis treści:


Wstęp 7
1. Charakterystyka terenu badań 13
1.1. Położenie i granice 13
1.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 15
1.3. Gleby 17
1.4. Klimat 18
1.5. Hydrografia 19
1.6. Szata roślinna 21
2. Zarys historii badań szaty roślinnej 31
3. Materiał i metody 35
4. Wyniki 43
4.1. Objaśnienia skrótów i symboli 43
4.2. Indeks nazw geograficznych 47
4.3. Wykaz taksonów i ich stanowisk 52
5. Podsumowanie 145
Literatura 147
Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych muraw kserotermicznych Wyżyny Sandomierskiej 163
Indeks gatunków 251
Abstrakt 259
Abstract 261

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

264 s.

ISBN:

978-83-7133-939-4

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4528 ; doi:10.25951/4467

Język:

polski

Typ:

księgarnia Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 lis 2023

Data dodania obiektu:

10 mar 2022

Liczba wyświetleń treści obiektu:

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4467

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji