Object

Title: Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji

Contributor:

Koziej, Sławomir. Red.

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

Publikacja jest efektem prac naukowców z czterech ośrodków akademickich w Polsce oraz Rosji i Białorusi. Autorzy poruszają w niej wybrane aspekty szerokiej rzeczywistości edukacyjnej związanej m.in. z: przygotowaniem studentów i przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej, kształceniem pedagogów pracujących w środowiskach wielokulturowych i realizujących edukację włączającą, organizacją doradztwa zawodowego, kulturą organizacyjną instytucji oświatowych i budowaniem sprzyjającej atmosfery wychowawczej, opieką nad migrantami i aktywizacją seniorów. Podjęto także problematykę wykorzystywania technologii komunikacyjno-informacyjnej w realizacji procesu kształcenia. Publikacja sygnalizuje wybrane problemy, wyzwania i perspektywy stojące przed współczesną edukacją. Ukazuje spojrzenie prezentowane przez autorów, którzy przedstawiają swój punkt widzenia zbudowany na rozważaniach teoretycznych lub własnych badaniach empirycznych. Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w działania oświatowe. Może stanowić inspirację do dalszych badań procesów zachodzących we współczesnej przestrzeni edukacyjnej.

Table of contents:

SŁAWOMIR KOZIEJ Wprowadzenie 7
TAMARA ZACHARUK Edukacja włączająca jako czynnik warunkujący realizację ścieżki zawodowej studentów z niepełnosprawnościami 9
URSZULA DWORSKA-KACZMARCZYK Ties with one’s region as a value in the opinions of students of preschool and early school education 25
ALDONA KOPIK Edukacja pedagogiczna w kształceniu zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy 35
ЕЛЕНА АСМАКОВЕЦ Программа снижения воздействия стресс-факторов в профессиональной деятельности социальных работников 47
ЗОЯ ЛУКАШЕНЯ Роль консалтинга в развитии организационной культуры образовательного учреждения 59
MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Kształtowanie kompetencji wychowawcy – opiekuna uchodźcy 69
PAWEŁ GARBUZIK Treści edukacji międzykulturowej w polskiej szkole ponadpodstawowej 75
MIROSŁAW Z. BABIARZ O znoszeniu barier w edukacji czyli pomocy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami w ramach projektu M-Terapia 85
TOMASZ WARZOCHA Nowoczesne technologie w cyfrowej społeczności nauczyciela akademickiego 91
ANNA WINIARCZYK Media oraz multimedia w procesie kształcenia plastyczno-technicznego 101
KATARZYNA ROGOZIŃSKA Stymulująca rola mediów w aktywności muzycznej dzieci w ocenie nauczycieli przedszkola – badania własne 115
ANNA WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA, ANNA WAŃCZYK-WELC Poziom poczucia szczęścia u wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych na przykładzie dzieci i młodzieży z okolic Rzeszowa 127
KATARZYNA POTACZAŁA-PERZ Psychologia pozytywna w edukacji 141
RENATA MISZCZUK Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych 151

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

162 s.

ISBN:

978-83-7133-938-7

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4535 ; doi:10.25951/4451

Language:

polski ; rosyjski ; angielski

Type:

księgarnia Wydawnictwa UJK

Format:

text/xml

Object collections:

Last modified:

Nov 15, 2023

In our library since:

Mar 10, 2022

Number of object content hits:

22

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4451

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information