Object

Planned object

Title: „Inni”. Mniejszość białoruska na Podlasiu. Perspektywa politologiczna

Contributor:

Kasińska-Metryka, Agnieszka. Red. ; Dudała, Rafał. Red.

Abstract:

Tożsamość stanowi jedną z tych kategorii, która swoją złożonością i doniosłością warunkuje zrozumienie wielu aktualnych problemów socjologicznych, politologicznych, historycznych, a także religijnych czy ekonomicznych.Niniejsza monografia poświęcona jest polskim Białorusinom zamieszkującym Podlasie i – w zamierzeniu autorów – dotyka tych obszarów, które dotychczas nie mieściły się w spektrum naukowej obserwacji. Oprócz niezbędnego przypomnienia źródeł wielokulturowości Podlasia, skoncentrowano się na przybliżeniu Czytelnikowi jego realnych i odartych z „folderowej barwności” aktualnych problemów. Bolesna historia, zapóźnienie gospodarcze, znaczenie prawosławia dla kultury, a także specyfika lokalnej sceny politycznej mają przybliżyć prawdziwy i niezwykle złożony obraz miejsca i ludzi.Szczególną wartością książki jest jej materiał empiryczny: wywiady pogłębione, obserwacja uczestnicząca, a także nie dające się zmierzyć „szkiełkiem i okiem” relacje zbudowane z polskimi Białorusinami wniosły niezwykły wkład emocjonalny w jej powstanie. Bez bezpośrednich kontaktów i pomocy wielu polskich Białorusinów, praca nie powstałaby w obecnym kształcie. Oddano w niej głos zarówno liderom opinii (artystom, dziennikarzom, działaczom społecznym, lokalnym politykom), jak i zwykłym mieszkańcom najbardziej na wschód wysuniętych wiosek i siół.Pozostaje mieć nadzieję, że monografia, której tytuł („Inni”) to powtarzające się samookreślenie wielu rozmówców, będzie stanowiła słyszalny głos w dyskusji na temat współczesnej Białorusi, także z perspektywy ludzi, którzy, mieszkając w Polsce, nie zatracili swoich wyjątkowych korzeni.

Physical description:

320 s.

ISSN:

978-83-7133-934-9

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4442

Language:

polski

Object collections:

Last modified:

Oct 13, 2021

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4442

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information