Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Polski system medialny. Szkice do portretu

Abstrakt:

W minionej dekadzie widoczna była sukcesywna ewolucja polskiego systemu medialnego polegająca na zaniku dominującej roli klasycznych mediów masowych. Ewolucję stymulowały trzy grupy czynników: cyfryzacja mediów i przekazów medialnych, która znacznie przyspieszyła w czasie pandemii; powolna koncentracja mediów; ingerencje różnych podmiotów władzy w zakresie właścicielskim i legislacyjnym oraz budząca poważne wątpliwości praktyka funkcjonowania organów regulacyjnych. Analizy zawartości polskich mediów ujawniły pogłębiający się paralelizm polityczny. Zjawisko zacierania granic pomiędzy systemem medialnym i politycznym w poszczególnych mediach przybierało odmienne formy. Bodaj najbardziej uwidoczniło się w Telewizji Polskiej SA i Polskim Radiu SA. Pozostałe media wchodząc w polemiki z mediami państwowymi stawały się stroną politycznego sporu. Zatrudnieni w nich dziennikarze bezwiednie, a niekiedy celowo, choć w wyrafinowany sposób, przygotowywali niezbyt rzetelne i mało obiektywne materiały. Polaryzacja środowiska dziennikarskiego negatywnie wpłynęła na funkcjonowanie całego systemu medialnego. Można mieć nadzieję, że przypadki ograniczania lub nawet uniemożliwiania dziennikarzom dostępu do informacji publicznej nigdy już się nie powtórzą. Zdecydowanie trzeba potępić fizyczną agresję wobec dziennikarzy, która co prawda miała incydentalny charakter, ale nie powinna być zapomniana.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp 7
Rozdział I KIERUNKI EWOLUCJI POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO
Ustanowienie nowego porządku . 14
Próby demontażu liberalnego i pluralistycznego systemu medialnego . 22
Rozdział II DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W CZASACH PANDEMII
Kruche fundamenty ekonomiczne 30
Zawodowe problemy dziennikarzy . 36
Zawartość mediów 41
Rozdział III ATROFIA KLASYCZNEJ DRUKOWANEJ PRASY
Transformacja polskich gazet po 1989 roku 48
Charakterystyka współczesnego rynku 50
Nowe formy redagowania i upowszechniania zawartości 56
Rozdział IV KRYZYSOWE DYLEMATY „GAZETY WYBORCZEJ”
„Gazeta Wyborcza” 66
Agora 72
Kryzys . 81
Rozdział V MONOPOLIZACJA SEGMENTU GAZET REGIONALNYCH Przekształcenia segmentu . 88
Zaskakująca transakcja . 96
Rozdział VI PARALELIZM POLITYCZNY NA PRZYKŁADZIE „DZIENNIKA ZACHODNIEGO” Dzieje pisma 112
Analiza statystyczna 116
Kampania wyborcza 121
Rozdział VII TELEWIZJA PROGRAMOWA PO KONWERSJI CYFROWEJ
Nadawcy i ich oferta programowa 135 Rozprowadzanie i rozpowszechnianie programów 140
Oglądalność linearnej telewizji 147
Rozdział VIII UPARTYJNIENIE TELEWIZJI. TVP SA Z PERSPEKTYWY „GAZETY WYBORCZEJ” Nowe kadry . 156
Jacek Kurski 160
Program . 163
Finanse . 167
Zakończenie . 173
Bibliografia . 179
Wykaz tabel 201
Indeks nazwisk 203
Summary 209


Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

210 s.

ISBN:

978-83-67580-98-4 (druk) ; 978-83-67580-99-1 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2024

Identyfikator:

doi:10.25951/11271

Język:

polski

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji