Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Profesjonalizm lekarski w opinii studentów medycyny

Współtwórca:

Głuszek, Stanisław. Oprac.

Abstrakt:

Książka gromadzi opinie młodych ludzi – studentów medycyny, zaprezentowane w formie miniesejów w trzech, wzajemnie się uzupełniających, blokach tematycznych. To refleksja ważna dla przyszłości kraju i społeczeństwa. To właśnie dzisiejsi studenci medycyny w najbliższej przyszłości będą przecież kształtować, jako lekarze, realia ochrony zdrowia. Refleksja adeptów sztuki lekarskiej jest podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy oceny roli profesjonalizmu w postępowaniu lekarza wobec bardzo wysokich oczekiwań społecznych w tym zakresie, skoro to lekarzom powierzamy własne zdrowie i życie, oczekując pomyślnego rozwiązania naszych problemów zdrowotnych. Kluczowym problemem poruszanym w obrębie dyskusji nad profesjonalizmem lekarskim jest holistyczne przygotowanie do zawodu lekarza – nie tylko merytoryczne, w zakresie wiedzy i umiejętności medycznych, ale także obejmujące kompetencje psychologiczne, zdolności komunikacji interpersonalnej i empatii. Kolejny blok problemów ochrony zdrowia stanowią: warunki infrastrukturalne, organizacyjne i płacowe, kultura pracy, odbiór społeczny pracy lekarza. Jak to postrzegają studenci medycyny, którzy rozpoczynają intelektualną i zawodową medyczną drogę? Jakie zmiany postulują, aby realizować powołanie lekarskie w sposób najbardziej spełniający oczekiwania społeczne? W jakich warunkach będzie to możliwe? Blok trzeci skupia refleksję na tym, jak współcześnie można i trzeba rozumieć powołanie lekarskie. Czy w obliczu olbrzymiego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego powołanie lekarskie nadal jest ono niezbędne do realizacji profesjonalnych zadań lekarza?

Miejsce wydania:

Kielce

ISBN:

978-83-67580-96-0 (druk) ; 978-83-67580-97-7 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2024

Identyfikator:

doi:10.25951/11253

Język:

polski

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji