Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Rodzeństwo w roli rodzicielskiej

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Pedagogiczne

Współtwórca:

Matyjas, Bożena

Abstrakt:

Celem badań było poznanie trudności, z jakimi borykają się młodzi dorośli wychowujący własne rodzeństwo oraz zidentyfikowanie problemów dzieci wychowywanych przez rodzeństwo. Materiał badawczy został pozyskany za pomocą swobodnego wywiadu narracyjnego. Proces adaptacji starszego brata czy starszej siostry do nowej roli, tj. roli rodzica zastępczego, przebiegał bez większych trudności. Problemy, na jakie wskazało rodzeństwo funkcjonujące w roli rodzicielskiej, to problemy wychowawcze polegające przede wszystkim na trudnościach w stawianiu i utrzymaniu stałych granic zachowania siostry/brata, trudności materialne, zmaganie się ze stereotypem na rodzicielstwie zastępczym można się dorobić, utrudnienia w sferze życia intymno-uczuciowego i utrudnienia w sferze życia zabawowo-towarzyskiego. Z kolei dzieci wychowywane przez starsze rodzeństwo mają problem z nazwaniem swojej sytuacji w środowisku pozarodzinnym i uznaniem autorytetu starszego rodzeństwa. Pewne problemy generują także relacje intymno-uczuciowe rodzica zastępczego ze swoim partnerem życiowym.

Spis treści:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
TERESA WILK, O potrzebie szerszego wprowadzenia sztuki w szkolny proces edukacyjno-wychowawczy młodego pokolenia 11
KARINA LEKSY, Body in the social domain of the internet – the effect of social comparisons on self-esteem and body-related behavior of young adults 25
JUSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, BEATA PAWŁOWSKA, IZABELA CHOJNOWSKA- -ĆWIąKAłA, Mothers’ personality traits and psychological and social functioning of children with autism spectrum disorder 43
BARBARA LULEK, Zabawa – praca – fascynacja. Obraz dzieciństwa w pracowni artystycznej 71
PAULINA FORMA, An eclectic approach to the study of parental attitudes towards a disabled child. The context of St. John Paul II 87
ANNA RÓŻA MAKARUK, Ocena skuteczności Interpersonalnego Treningu Twórczego Myślenia (ITTM) w podnoszeniu poziomu samooceny jego uczestników 101
DANUTA NIKITENKO, Twórczość i kreatywność w świetle rozważań pedagogicznych (studenci pedagogiki na temat kreatywności) 117
KATARZYNA ROGOZIŃSKA, Zygmunt Noskowski (1846-1909) – sylwetka nauczyciela muzyki 139
JUSTYNA SALA-SUSZYŃSKA, Wpływ gier na rozwój osobowości dziecka 157
KATARZYNA SEGIET, Odpowiedzialność rodzicielska w obliczu przemian społecznych 173
MONIKA WOJTKOWIAK, Brotherhood in the aid service. The “Warrior project” as a new form of development and support provided by soldiers to soldiers 189
ALEKSANDRA SOBAŃSKA, Postawy czytelnicze – próba konceptualizacji i ich znaczenie w badaniach edukacyjnych 199
BADANIA I KOMUNIKATY AGNIESZKA ZAJĄC, Rozumienie seksualności i wychowania seksualnego dzieci przez matki i nauczycielki przedszkola 213
MARLENA STRADOMSKA, Pornografia 2.0. Nowe zagrożenia na podstawie studiów przypadków 231
ANNA RÓG, ANNA SKOTNICKA, Czas wolny w czasie pandemii w perspektywie młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej – wybrane aspekty 247
WERONA KRÓL-GIERAT, VERA SAVIĆ The diverse linguistic attainment and attitude development of children learning English as a foreign language in inclusive classes 263
DAMIAN LABIAK, Młodzi nauczyciele muzyki wobec wyzwań swojej profesji. Komunikat z badań 291
DOROTA RUSZKIEWICZ, Rodzeństwo w roli rodzicielskiej 311  

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 309-328

ISSN:

2083-179X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/11163

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Ma część:

t. 42

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji