Object

Planned object

Title: Młodzi nauczyciele muzyki wobec wyzwań swojej profesji. Komunikat z badań

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Contributor:

Matyjas, Bożena

Abstract:

Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród początkujących nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych. Celem przeprowadzonych badań było poznanie doświadczeń nauczycieli muzyki w kontekście ich początków pracy w szkole podstawowej. Pierwsza, teoretyczna część tekstu prezentuje wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące zawodowej socjalizacji młodych nauczycieli oraz społecznych i indywidualnych uwarunkowań tego procesu. Jeżeli chodzi o metodologiczne założenia przeprowadzonych badań, to posłużono się w nich metodą indywidualnych przypadków. Poszukiwania badawcze koncentrowały się przede wszystkim na kwestiach związanych z dydaktycznym, wychowawczym i organizacyjnym wymiarem ich pracy, a główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: Przed jakimi wyzwaniami stają młodzi nauczyciele zaczynający swoją pracę i w jaki sposób starają się im sprostać? Przedstawione w ostatniej części tekstu analizy wskazują na liczne wyzwania, przed którymi stają młodzi nauczyciele. Przybliżają też działania, które podejmują, aby tym wyzwaniom sprostać. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań wskazują jednoznacznie na potrzebę rozwijania różnorodnych form wsparcia dla początkujących pedagogów, zarówno na poziomie legislacyjnym, organizacyjnym, merytorycznym, jak i psychologicznym.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
TERESA WILK, O potrzebie szerszego wprowadzenia sztuki w szkolny proces edukacyjno-wychowawczy młodego pokolenia 11
KARINA LEKSY, Body in the social domain of the internet – the effect of social comparisons on self-esteem and body-related behavior of young adults 25
JUSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, BEATA PAWŁOWSKA, IZABELA CHOJNOWSKA- -ĆWIąKAłA, Mothers’ personality traits and psychological and social functioning of children with autism spectrum disorder 43
BARBARA LULEK, Zabawa – praca – fascynacja. Obraz dzieciństwa w pracowni artystycznej 71
PAULINA FORMA, An eclectic approach to the study of parental attitudes towards a disabled child. The context of St. John Paul II 87
ANNA RÓŻA MAKARUK, Ocena skuteczności Interpersonalnego Treningu Twórczego Myślenia (ITTM) w podnoszeniu poziomu samooceny jego uczestników 101
DANUTA NIKITENKO, Twórczość i kreatywność w świetle rozważań pedagogicznych (studenci pedagogiki na temat kreatywności) 117
KATARZYNA ROGOZIŃSKA, Zygmunt Noskowski (1846-1909) – sylwetka nauczyciela muzyki 139
JUSTYNA SALA-SUSZYŃSKA, Wpływ gier na rozwój osobowości dziecka 157
KATARZYNA SEGIET, Odpowiedzialność rodzicielska w obliczu przemian społecznych 173
MONIKA WOJTKOWIAK, Brotherhood in the aid service. The “Warrior project” as a new form of development and support provided by soldiers to soldiers 189
ALEKSANDRA SOBAŃSKA, Postawy czytelnicze – próba konceptualizacji i ich znaczenie w badaniach edukacyjnych 199
BADANIA I KOMUNIKATY AGNIESZKA ZAJĄC, Rozumienie seksualności i wychowania seksualnego dzieci przez matki i nauczycielki przedszkola 213
MARLENA STRADOMSKA, Pornografia 2.0. Nowe zagrożenia na podstawie studiów przypadków 231
ANNA RÓG, ANNA SKOTNICKA, Czas wolny w czasie pandemii w perspektywie młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej – wybrane aspekty 247
WERONA KRÓL-GIERAT, VERA SAVIĆ The diverse linguistic attainment and attitude development of children learning English as a foreign language in inclusive classes 263
DAMIAN LABIAK, Młodzi nauczyciele muzyki wobec wyzwań swojej profesji. Komunikat z badań 291
DOROTA RUSZKIEWICZ, Rodzeństwo w roli rodzicielskiej 311  

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 289-307

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/11162

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

t. 42

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information