Object

Planned object

Title: The diverse linguistic attainment and attitude development of children learning English as a foreign language in inclusive classes

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Contributor:

Matyjas, Bożena

Abstract:

The present paper reports on the findings of an action research project on the effectiveness of inclusion on a sample of 74 lower-primary English as a Foreign Language (EFL) learners. It was an attempt to diagnose linguistic and attitudinal differences in learning English as a foreign language between children with and without Special Educational Needs (SEN). The results demonstrate that young learners with SEN are able to learn some English within their individual predispositions and (dis)abilities, psycho-physical development and educational needs. However, even children with apparently the same diagnosis (e.g. ADHD) differ in the range, extent and rate of their foreign language (FL) development. The paper aims at discerning the contributing factors accounting for the discrepancies. Moreover, apart from the purely linguistic gains, the potential therapeutic benefits of learning a FL for children with SEN should not be overlooked.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
TERESA WILK, O potrzebie szerszego wprowadzenia sztuki w szkolny proces edukacyjno-wychowawczy młodego pokolenia 11
KARINA LEKSY, Body in the social domain of the internet – the effect of social comparisons on self-esteem and body-related behavior of young adults 25
JUSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, BEATA PAWŁOWSKA, IZABELA CHOJNOWSKA- -ĆWIąKAłA, Mothers’ personality traits and psychological and social functioning of children with autism spectrum disorder 43
BARBARA LULEK, Zabawa – praca – fascynacja. Obraz dzieciństwa w pracowni artystycznej 71
PAULINA FORMA, An eclectic approach to the study of parental attitudes towards a disabled child. The context of St. John Paul II 87
ANNA RÓŻA MAKARUK, Ocena skuteczności Interpersonalnego Treningu Twórczego Myślenia (ITTM) w podnoszeniu poziomu samooceny jego uczestników 101
DANUTA NIKITENKO, Twórczość i kreatywność w świetle rozważań pedagogicznych (studenci pedagogiki na temat kreatywności) 117
KATARZYNA ROGOZIŃSKA, Zygmunt Noskowski (1846-1909) – sylwetka nauczyciela muzyki 139
JUSTYNA SALA-SUSZYŃSKA, Wpływ gier na rozwój osobowości dziecka 157
KATARZYNA SEGIET, Odpowiedzialność rodzicielska w obliczu przemian społecznych 173
MONIKA WOJTKOWIAK, Brotherhood in the aid service. The “Warrior project” as a new form of development and support provided by soldiers to soldiers 189
ALEKSANDRA SOBAŃSKA, Postawy czytelnicze – próba konceptualizacji i ich znaczenie w badaniach edukacyjnych 199
BADANIA I KOMUNIKATY AGNIESZKA ZAJĄC, Rozumienie seksualności i wychowania seksualnego dzieci przez matki i nauczycielki przedszkola 213
MARLENA STRADOMSKA, Pornografia 2.0. Nowe zagrożenia na podstawie studiów przypadków 231
ANNA RÓG, ANNA SKOTNICKA, Czas wolny w czasie pandemii w perspektywie młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej – wybrane aspekty 247
WERONA KRÓL-GIERAT, VERA SAVIĆ The diverse linguistic attainment and attitude development of children learning English as a foreign language in inclusive classes 263
DAMIAN LABIAK, Młodzi nauczyciele muzyki wobec wyzwań swojej profesji. Komunikat z badań 291
DOROTA RUSZKIEWICZ, Rodzeństwo w roli rodzicielskiej 311  

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 261-287

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/11161

Language:

angielski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

t. 42

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information