Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Pornografia 2.0. Nowe zagro¿enia na podstawie studiów przypadków

Tytuł publikacji grupowej:

Studia Pedagogiczne

Współtwórca:

Matyjas, Bożena

Abstrakt:

Niniejszy artykuł stanowi próbę podsumowania zagrożeń” związanych ze stosunkowo nowym zjawiskiem, jakim jest pornografia. Praca ma wymiar teoretyczno-praktyczny, gdyż oprócz części teoretycznej i przeglądu dostępnej literatury zajęto się aspektami związanymi z przedstawieniem wybranych przykładów case study z praktyki psychologicznej dotyczącej działalności w telefonie pomocowym Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Inicjatywa ta rozpoczęła się w marcu 2020 roku, podczas pracy zdalnej w czasie pandemii koronawirusa. Telefon przeznaczony był głównie dla studentów UMCS. Artykuł przedstawia dwa studia przypadków – osób, które korzystały z telefonicznego wsparcia psychologicznego, z powodu negatywnych konsekwencji oglądania pornografii w internecie. W pracy opisano przypadek 29-letniej kobiety doświadczającej trudności psychologicznych po wykorzystaniu filmu pornograficznego z jej udziałem, bez jej zgody. Dodatkowo posłużono się przykładem 31-letniego mężczyzny uzależnionego od pornografii oraz cierpiącego z powodu trudności prokreacyjnych. Badania nad pornografią wciąż spotykają się z kontrowersjami, a ich wyniki mogą się różnić. Istnieje potrzeba dalszych badań, aby lepiej zrozumieć wpływ pornografii na jednostki, ale i na całe społeczeństwo.

Spis treści:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
TERESA WILK, O potrzebie szerszego wprowadzenia sztuki w szkolny proces edukacyjno-wychowawczy młodego pokolenia 11
KARINA LEKSY, Body in the social domain of the internet – the effect of social comparisons on self-esteem and body-related behavior of young adults 25
JUSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, BEATA PAWŁOWSKA, IZABELA CHOJNOWSKA- -ĆWIąKAłA, Mothers’ personality traits and psychological and social functioning of children with autism spectrum disorder 43
BARBARA LULEK, Zabawa – praca – fascynacja. Obraz dzieciństwa w pracowni artystycznej 71
PAULINA FORMA, An eclectic approach to the study of parental attitudes towards a disabled child. The context of St. John Paul II 87
ANNA RÓŻA MAKARUK, Ocena skuteczności Interpersonalnego Treningu Twórczego Myślenia (ITTM) w podnoszeniu poziomu samooceny jego uczestników 101
DANUTA NIKITENKO, Twórczość i kreatywność w świetle rozważań pedagogicznych (studenci pedagogiki na temat kreatywności) 117
KATARZYNA ROGOZIŃSKA, Zygmunt Noskowski (1846-1909) – sylwetka nauczyciela muzyki 139
JUSTYNA SALA-SUSZYŃSKA, Wpływ gier na rozwój osobowości dziecka 157
KATARZYNA SEGIET, Odpowiedzialność rodzicielska w obliczu przemian społecznych 173
MONIKA WOJTKOWIAK, Brotherhood in the aid service. The “Warrior project” as a new form of development and support provided by soldiers to soldiers 189
ALEKSANDRA SOBAŃSKA, Postawy czytelnicze – próba konceptualizacji i ich znaczenie w badaniach edukacyjnych 199
BADANIA I KOMUNIKATY AGNIESZKA ZAJĄC, Rozumienie seksualności i wychowania seksualnego dzieci przez matki i nauczycielki przedszkola 213
MARLENA STRADOMSKA, Pornografia 2.0. Nowe zagrożenia na podstawie studiów przypadków 231
ANNA RÓG, ANNA SKOTNICKA, Czas wolny w czasie pandemii w perspektywie młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej – wybrane aspekty 247
WERONA KRÓL-GIERAT, VERA SAVIĆ The diverse linguistic attainment and attitude development of children learning English as a foreign language in inclusive classes 263
DAMIAN LABIAK, Młodzi nauczyciele muzyki wobec wyzwań swojej profesji. Komunikat z badań 291
DOROTA RUSZKIEWICZ, Rodzeństwo w roli rodzicielskiej 311  

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 231-244

ISSN:

2083-179X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/11159

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Ma część:

t. 42

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji