Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Anna ze Stanisławskich Zbąska, pierwsza polska poetka. Biografia historyczna.

Abstrakt:

Prezentowane opracowanie jest pierwszą w polskiej historiografii książkową biografią Anny ze Stanisławskich Zbąskiej (1652–1701), uznawanej za pierwszą polską poetkę. Biografia ukazuje krąg rodzinny poetki, jej więzy genealogiczne ze strony ojczystej i macierzystej, pokrewieństwo i powinowactwo z przedstawicielami ówczesnej elity politycznej i społecznej Rzeczypospolitej, prezentuje okres dzieciństwa i młodości, następnie postaci trzech jej mężów wraz z określeniem znaczenia ich familii w obrębie stanu szlacheckiego drugiej połowy XVII stulecia, przedstawia dzieje tychże związków małżeńskich i ich skutki, zwłaszcza dla poetki, wreszcie ukazuje jej losy po napisaniu dzieła jej życia w 1685 r., działalność fundacyjną i na koniec omawia realizację jej ostatniej woli testamentowej. Książka wnosi nowe ustalenia i koryguje znaczną część dotychczasowych informacji na temat przebiegu życia i działalności Anny ze Stanisławskich Zbąskiej. Opracowanie jest biografią historyczną, a więc pomija ocenę wartości poetyckiej utworu poetki, stosowanego przez nią języka i wszystkich kwestii z tym związanych oraz miejsca poematu w literaturze staropolskiej. Integralną część książki stanowi Aneks, składający się z dokumentów źródłowych, tablic genealogicznych i ilustracji. Publikowane teksty źródłowe w większości wnoszą nieznane dotąd informacje do życia poetki i jej rodziny.

Spis treści:

Wykaz skrótów 7
Wstęp 13
Rozdział I. Środowisko rodzinne 21
Linia ojczysta 21
Linia macierzysta 39
Rozdział II. Dzieciństwo i młodość 53
Rozdział III. Małżeństwo z Janem Kazimierzem Warszyckim, kasztelanicem krakowskim 61
Rozdział IV. W związku małżeńskim z Janem Zbigniewem Oleśnickim, podkomorzycem sandomierskim 95
Rozdział V. Trzecie małżeństwo – z Janem Bogusławem Zbąskim, podkomorzym lubelskim 139
Rozdział VI. Ostatnie lata 163
Zakończenie 177
Aneks 181
Tablice genealogiczne 183
Dokumenty źródłowe 187
Bibliografia 221
Indeks osobowy 237
Indeks nazw geograficznych 259
Spis ilustracji 267

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

268 s.

ISBN:

978-83-67580-94-6 (druk) ; 978-83-67580-95-3 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/11144

Język:

polski

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji