Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Przemieszczanie się osób i towarów w Unii Europejskiej

Abstrakt:

Monografia obejmuje zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów dotyczących przemieszczania się osób i towarów w UE. Wskazano na osiągnięcia oraz narzędzia informatyczne służące walce z przestępczością i ochronie granic. Omówiono nowoczesne systemy elektroniczne: SIS, ETIAS, Eurodac, ECRIS. Wymienione narzędzia zostały poddane ocenie. Podjęto również problematykę analizy ryzyk związanych ze swobodnym przemieszczaniem się ludności w ramach UE. Omówiono ewolucję koncepcji swobodnego przepływu osób, a także znaczenie i cele zintegrowanego zarządzania granicami. Ponadto omówiono rolę i znaczenie mediów w kryzysach migracyjnych w Europie i działania państw europejskich mające na celu zapobieganie nielegalnym przepływom migracyjnym. W monografii nie zabrakło ważkiego i aktualnego wątku zagrożeń cyberbezpieczeństwa w globalnych łańcuchach dostaw. Wartościowym komponentem tej części opracowania jest szczegółowa analiza i ocena przeprowadzonych przez hakerów w latach 2017-2023 ataków cyberterrorystycznych na firmy sektora TSL. Ponadto kompleksowo zaprezentowano specyfikę sektora kolejowego w kontekście bezpieczeństwa (w ujęciu safety i security). W ostatniej części poruszono istotną problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszukiwania nowych instrumentów jego poprawy.

Spis treści:

WSTĘP 7
ROZDZIAŁ 1 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMIESZCZANIA SIĘ W STREFIE SCHENGEN 13
1.1. Geneza i istota strefy Schengen 13
1.2. Działanie i korzystanie z Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) 20
1.3. Polityka wizowa EU 26
1.4. Wizowy System Informacyjny (VIS) 29
1.5. EURODAC – system zarządzania europejskimi wnioskami azylowymi 36
1.6. ETIAS – Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż 38
1.7. EES – System wjazdu/wyjazdu 42
1.8. Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) 44
ROZDZIAŁ 2 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NA GRANICACH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UE 47
2.1. Metody i narzędzia 47
2.2. Instytucje zarządzające bezpieczeństwem na granicach UE 50
2.2.1. Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) 52
2.2.2. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 56
2.2.3. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) 60
ROZDZIAŁ 3 GRANICE ZEWNĘTRZNE UNII EUROPEJSKIEJ – ANALIZA RYZYK ZWIĄZANYCH ZE SWOBODNYM PRZEMIESZCZANIEM SIĘ LUDNOŚCI 65
3.1. Wspólna polityka zarządzania granicami zewnętrznymi 65
3.2. Rola i znaczenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w ochronie granic zewnętrznych UE 70
3.3. Analiza zagrożeń na granicach Unii Europejskiej 76
ROZDZIAŁ 4 ROLA I ZNACZENIE MEDIÓW W KRYZYSACH MIGRACYJNYCH W EUROPIE 93
4.1. Przyczyny kryzysów migracyjnych Europie 93
4.2. Komunikowanie i media tradycyjne a kryzys migracyjny 100
4.3. Rola i znacznie mediów elektronicznych w przekazach o kryzysie migracyjnym 111
4.4. Przekazy medialne o kryzysach migracyjnych w Polsce i na Węgrzech 114


ROZDZIAŁ 5 BRANŻA TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA (TSL) WOBEC WYZWAŃ CYBERBEZPIECZEŃSTWA 125
5.1. Specyfika branży TSL w kontekście zagrożeń cyberbezpieczeństwa 125
5.2. Analiza i ocena cyberataków w branży TSL – studium przypadku 135
5.3. Techniki cyberataków na podmioty z branży TSL 144
5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa w sektorze TSL 150
ROZDZIAŁ 6 BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 155
6.1. Specyfika transportu kolejowego w kontekście bezpieczeństwa 155
6.2. Typologia i charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 160
6.3. Analiza i ocena wypadków i katastrof kolejowych – studium przypadku 168
6.4. Analiza i ocena aktów terroru i cyberataków na kolei – studium przypadku 175
6.5. Służby i organizacje zapewniające bezpieczeństwo kolei 181
ROZDZIAŁ 7 INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO NARZĘDZIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 187
7.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – istota i definicja 189
7.2. Inteligentne systemy transportowe – definicja, istota, korzyści i architektura 198
7.3. Inteligentne systemy transportowe na świecie 214
7.4. Inteligentne systemy transportowe w wybranych polskich miastach 218
7.5. Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo ruchu drogowego 226
BIBLIOGRAFIA 237
SPIS RYSUNKÓW 263
SPIS TABEL 265

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

266 s.

ISBN:

978-83-67580-88-5 (druk) ; 978-83-67580-89-2 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/11143

Język:

polski

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji