Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Transformacja systemowa w Polsce z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Wybrane konteksty

Współtwórca:

Miernik, Grzegorz. Red. ; Młynarczyk-Tomczyk, Anita. Red.

Abstrakt:

Publikacja objęła refleksją naukową początkowy okres transformacji. Lata 1989–1993 to kluczowy w dziejach Polski moment odchodzenia od systemu centralnie kierowanego ku gospodarce rynkowej. Przeobrażenia dokonywały się nie tylko w gospodarce, lecz także na scenie politycznej. Wielkie zmiany nastąpiły w codziennym życiu obywateli i choć generalnie były pozytywne, to w ujęciu oddolnym nie były oceniane dobrze. Niektóre z ważkich przemian udało się w niniejszym tomie wskazać. Dziesięć tekstów, które złożyły się na książkę, objęły swym zakresem szerokie spektrum problemów. Autorzy zaprezentowali wyniki badań na poziomie makrospołecznym (np. aktywność Kościoła katolickiego w Polsce), mezospołecznym (np. sytuacja przemysłu motoryzacyjnego, sytuacja PGR-ów) i mikrospołecznym (np. likwidacja monumentów upamiętniających Armię Czerwoną w Kielcach, sytuacja nieruchomości zabytkowych na Dolnym Śląsku). Mamy nadzieję, że takie ujęcie i zwielokrotniona perspektywa umożliwi Czytelnikowi poznanie problemów początków transformacji na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego.

Spis treści:

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7
Sławomir Kamosiński, Rewolucja godności. Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce w latach 1989–1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ryszard Gryz, Kościół w Polsce w dobie transformacji (1988–1993) . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dariusz Jarosz, Transformacja systemowa w Polsce: ZUS-owski punkt widzenia (1989–1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Grzegorz Miernik, Entuzjazm i rozczarowanie. Skargi, protesty, prośby, apele – początki transformacji w listach do rządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Małgorzata Machałek, Koniec PGR-ów. Geneza i skutki likwidacji państwowego sektora rolnego w Polsce w 1991 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Adriana Merta-Staszczak, Nieruchomości zabytkowe w procesie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska . . . . . . . . . . 147
Izabela Skórzyńska, Ujarzmianie ciała pomnika, czyli performatywny koniec komunizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Anita Młynarczyk-Tomczyk, Narzucona sława – monumenty upamiętniające Armię Radziecką. Studium przypadku dekomunizacji przestrzeni publicznej Kielc . . . . . . 195
Hubert Wilk, W poszukiwaniu nowych dróg. Polska motoryzacja indywidualna w pierwszych latach po upadku PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Podsumowanie . . . . . . . . . . .245

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

246 s.

ISBN:

978-83-67580-75-5 (druk) ; 978-83-67580-76-2 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/11116

Język:

polski

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji