Object

Planned object

Title: Transformacja systemowa w Polsce z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Wybrane konteksty

Contributor:

Miernik, Grzegorz. Red. ; Młynarczyk-Tomczyk, Anita. Red.

Abstract:

Publikacja objęła refleksją naukową początkowy okres transformacji. Lata 1989–1993 to kluczowy w dziejach Polski moment odchodzenia od systemu centralnie kierowanego ku gospodarce rynkowej. Przeobrażenia dokonywały się nie tylko w gospodarce, lecz także na scenie politycznej. Wielkie zmiany nastąpiły w codziennym życiu obywateli i choć generalnie były pozytywne, to w ujęciu oddolnym nie były oceniane dobrze. Niektóre z ważkich przemian udało się w niniejszym tomie wskazać. Dziesięć tekstów, które złożyły się na książkę, objęły swym zakresem szerokie spektrum problemów. Autorzy zaprezentowali wyniki badań na poziomie makrospołecznym (np. aktywność Kościoła katolickiego w Polsce), mezospołecznym (np. sytuacja przemysłu motoryzacyjnego, sytuacja PGR-ów) i mikrospołecznym (np. likwidacja monumentów upamiętniających Armię Czerwoną w Kielcach, sytuacja nieruchomości zabytkowych na Dolnym Śląsku). Mamy nadzieję, że takie ujęcie i zwielokrotniona perspektywa umożliwi Czytelnikowi poznanie problemów początków transformacji na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego.

Table of contents:

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7
Sławomir Kamosiński, Rewolucja godności. Eksplozja przedsiębiorczości w Polsce w latach 1989–1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ryszard Gryz, Kościół w Polsce w dobie transformacji (1988–1993) . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dariusz Jarosz, Transformacja systemowa w Polsce: ZUS-owski punkt widzenia (1989–1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Grzegorz Miernik, Entuzjazm i rozczarowanie. Skargi, protesty, prośby, apele – początki transformacji w listach do rządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Małgorzata Machałek, Koniec PGR-ów. Geneza i skutki likwidacji państwowego sektora rolnego w Polsce w 1991 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Adriana Merta-Staszczak, Nieruchomości zabytkowe w procesie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska . . . . . . . . . . 147
Izabela Skórzyńska, Ujarzmianie ciała pomnika, czyli performatywny koniec komunizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Anita Młynarczyk-Tomczyk, Narzucona sława – monumenty upamiętniające Armię Radziecką. Studium przypadku dekomunizacji przestrzeni publicznej Kielc . . . . . . 195
Hubert Wilk, W poszukiwaniu nowych dróg. Polska motoryzacja indywidualna w pierwszych latach po upadku PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Podsumowanie . . . . . . . . . . .245

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

246 s.

ISBN:

978-83-67580-75-5 (druk) ; 978-83-67580-76-2 (wersja elektroniczna)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2023

Identifier:

doi:10.25951/11116

Language:

polski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jan 15, 2024

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/11116

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information